Klienter med en lægehenvisning skal behandles af psykologer med ydernummer

 I

Flere af vores medlemmer har fortalt om deres kendskab til, at psykologer med ydernummer viderehenviser klienter med lægehenvisning til behandling hos andre psykologer eller psykologistuderende, der er i praktik hos ydernummerpsykologen. Det er i strid med praksisoverenskomsten og bør ophøre straks. Vi opfordrer alle med kendskab til denne praksis til at kontakte os.

Sådan er reglerne

Lægehenviste klienter må kun behandles af psykologer med ydernummer og ikke af andre.

Hvis ydernummerpsykologen ikke har mulighed for at tilbyde klienten behandling inden for en rimelig frist som følge af lange ventetider eller økonomistyring i ordningen, må psykologen henvise klienten til mulighed for at finde andre ydernummerpsykologer, ex. via www.sundhed.dk.

Ydernummerpsykologen må ikke tage initiativ til, at lægehenviste klienter tilbydes behandling hos (tilknyttede) psykologer, der ikke har ydernummer og heller ikke hos psykologistuderende, der er i praktik hos ydernummerpsykologen. Heller ikke når lægehenvisningen ikke bringes i anvendelse.

Derfor er det problematisk

1. Psykologistuderende skal ikke behandle lægehenviste klienter

Psykologistuderende har ikke de fornødne kvalifikationer eller den fornødne erfaring til at behandle klienter med ex. angst og depression, der er henvist til psykologbehandling i den offentlige psykologordning. Det er både problematisk af hensyn til de studerende og af hensyn til klienterne.

2. Behovet og den utilstrækkelige kapacitet i ordningen sløres

Baggrunden for de lange ventetider er, at kapaciteten i den offentlige ordning ikke er stor nok. Der er brug for flere ydernumre, og der er brug for flere penge til at dække behandlingsbehovet. Det er landspolitikernes ansvar at sikre, at der afsættes midler nok til, at alle kan få den nødvendige psykologbehandling i det offentlige sundhedsvæsen. Og det er regionernes ansvar at oprette tilstrækkeligt med ydernumre. Hvis ydernummerpsykologer systematisk leder lægehenviste klienter uden om den offentlige ordning, sløres den utilstrækkelige kapacitet, og problemet er ikke synligt for politikerne og regionerne.

Med andre ord kan de få den opfattelse, at problemet løser sig selv. Og så sikrer vi ikke en holdbar løsning på den lange bane; Vi får altså hverken kortere ventetid til glæde for klienterne, ligesom det ikke gavner vores arbejde for flere ydernumre.

3. Klienter med lægehenvisning tror, de bliver behandlet i det offentlige sundhedsvæsen

Vi ved, at der selvfølgelig foregår masser af kvalificeret psykologbehandling udenfor den offentlige ordning. Men klienter med en lægehenvisning, der henvender sig hos en ydernummerpsykolog har en berettiget forventning om at blive behandlet i det offentlige sundhedsvæsen med de rettigheder, kvalitetsstandarder og den patientsikkerhed, der følger heraf. Ydernummerpsykologer er en del af det sammenhængende offentlige sundhedsvæsen, virker som en sundhedsautoritet overfor de klienter, der henvender sig, og heraf følger et særligt ansvar for håndtering af klienten.

Hvis ydernummerpsykologer systematisk viderehenviser lægehenviste klienter til behandling hos psykologer uden ydernummer, der måske heller ikke er autoriserede, og hvis klienterne derfor ikke bringer deres lægehenvisning i anvendelse, bliver de behandlet udenfor det offentlige sundhedsvæsen. Det har klienterne måske ikke selv den fornødne viden til at gennemskue, ej heller gennemskue konsekvenserne af.

Sådan kan du reagere

Overenskomstens parter har kun mulighed for at handle konkret på problemstillingen, hvis den pågældende ydernummerpsykolog anmeldes til den relevante region, hvor sagen så vil blive behandlet i det regionale samarbejdsudvalg. Der er forskellige sanktionsmuligheder overfor ydernummerpsykologer, der handler i strid med overenskomsten. I værste fald kan psykologen få frataget sit ydernummer.

 

Kontakt Dansk Psykolog Forening, hvis du har spørgsmål eller ønsker at anmelde kendskab til et eventuelt brud på praksisoverenskomsten

Hvad enten, du er studerende, praktikant, ydernummerpsykolog eller i øvrigt har kendskab til eksempler på denne problemstilling, kan du få råd og vejledning hos Dansk Psykolog Forening.

Skriv på dp@dp.dk eller ring på 35 26 99 55, så er vi klar til at vejlede dig.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge