Køen til psykologen kan vælte læsset

 I

Køen til psykologen kan vælte læsset for depressive mennesker

Ventetider til behandling hos psykolog og psykiater stiger kraftigt og det kan få hverdag og familieliv til at smuldre for psykisk dårlige mennesker. Det skriver Politiken.

Ventetiderne hos de 830 psykologer, der har aftale med sygesikringen, er eksploderet, siden det i juli 2012 blev muligt for alle over 18 år at søge offentligt tilskud til psykologhjælp mod depression. Alene for depression og angst er ventetiderne steget med 74 procent, mens ventetiden for de øvrige behandlinger er steget med 32 procent i de sidste to år, viser en opgørelse fra Dansk Psykolog Forening.

Dansk Psykolog Forening advarer mod følgerne af de lange ventetider for depressive mennesker:

– Patienten er som regel meget dårlig, når han eller hun endelig får en henvisning, og jo længere man venter, jo dårligere bliver patienten, og det ender måske med en sygemelding«, siger Psykologforeningens formand, Eva Secher Mathiasen.

Psykologforeningen mener, at de lange ventetider kunne forkortes, hvis borgere med sundhedsforsikring fik anvist nogle af de mange psykologer, som ikke er en del af den offentlige sygesikring.

Som det er i dag, trækker forsikringsselskaberne i overvejende grad på psykologerne i det offentlige system – dem med ydernummer, som der blot er 830 af i Danmark, og som kræver lægehenvisning. Dermed er offentlige midler med til at finansiere 60 procent af behandlingsudgiften.

Brancheorganisationen Forsikring & Pension anfører, at det er op til den enkelte psykolog at vælge, om denne vil indgå aftaler med forsikringsselskaberne.

Læs hele artiklen.

Politiken, 18. oktober 2014

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge