Kom til høring om psykisk mistrivsel

 I

Et liv i trivsel: Hvordan forebygger vi børn og unges psykiske mistrivsel – sammen? Det sætter Forum mod Psykisk Mistrivsel spot på den 15. september kl. 9-13 ved en høring i Fællessalen på Christiansborg.

Mange børn og unge vokser op i hjem med psykisk mistrivsel. Det kan følge dem resten af livet.
Bliv klogere på relevant forskning, få indblik i børn og unges egne oplevelser med psykisk mistrivsel og hør politikere, eksperter og unge debattere emnet sammen og komme med bud på, hvordan udviklingen kan vendes.

Se her program og tilmelding.

Forum mod Psykisk Mistrivsel

Forum mod Psykisk Mistrivsel består af Dansk Psykolog Forening, Djøf, Dansk Erhverv, Dansk Ungdoms Fællesråd, BUPL, Skolelederforeningen og Børns Vilkår. De syv organisationer er gået sammen for i fællesskab at sætte fokus på psykisk mistrivsel hos børn og unge og tænke i løsninger på tværs af aktører og arenaer i dialog med relevante interessenter.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge