Kom til psykiatriens dag den 24. maj

 I

Vær med til at beslutte Dansk Psykolog Forenings politik på psykiatriområdet. Deltag i psykiatriens dag den 24. maj 2017.

Der er for tiden stor politisk debat om fremtiden psykiatri. Den debat vil vi gerne være med til at præge i Dansk Psykolog Forening, ligesom vi senest, sammen med en række andre organisationer, var med til at få stoppet regeringens forslag om nye sikrede institutioner. Det forslag var ikke godt nok.

I psykiatrien kæmper de med udfordringer som ydelsesstyring, mangel på ressourcer, mangel på psykiatere og manglende anerkendelse af psykologers kompetencer. Regeringen stiller lige nu flere spørgsmål, end de giver svar. Regioner, patienter og fagfolk venter med længsel. Hvilke svar og gode løsninger skal være med til at sikre, at psykiatrien forsat er et vigtigt arbejdsområde for psykologerne til gavn for patienterne?

Det kan du være med til at bestemme. Dansk Psykolog Forenings bestyrelse har besluttet, at foreningen skal have vedtaget en ny politik på psykiatriområdet efter en hurtig og effektiv medlemsdebat. Derfor indbydes alle relevante selskaber, sektioner og fællestillidsrepræsentanter i foreningen til ”Psykiatriens dag” d. 24. maj kl. 10-15 i foreningens lokaler i Stockholmsgade i København. Sæt kryds i kalenderen, invitationen er på vej!

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge