Kommuner begår ofte fejl ved træk i kontanthjælp

 I

Kommunerne kan skære i kontanthjælpen, hvis folk ikke møder op til aftalte samtaler, kurser og lignende i kommunen. Men kun i halvdelen af de sager, som Ankestyrelsen nu har undersøgt, har kommunen gjort det rigtigt. Og det rammer de allersvageste, mener Dansk Psykolog Forening.
– Mange af de borgere, der ikke møder op til kommunens tilbud, har psykiske udfordringer, siger formand Eva Secher Mathiasen til DR. Hun mener ikke, at det er rimeligt overfor mennesker, der ”ligger ned i forvejen”.

Brian Siggaard, chefkonsulent i Kommunernes Landsforening, mener, at kommunerne har problemer med at forstå lovgivningen på området, ”fordi den er så uigennemskuelig, at hverken dem, der laver lovgivningen eller dem, der skal administrere den, kan gennemskue den. Det manifesterer sig i nogle fejl og det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt, siger han til DR.

En række af de sager, hvor Ankestyrelsen har fundet fejl, drejer sig om personer med psykiske lidelser.
– De rammes ekstra hårdt, når de bliver truet på deres levebrød, mener Eva Secher Mathiasen, for konsekvensen er jo, at de bliver endnu mere belastede. At deres lidelser ikke bliver bedre, men at de får endnu større psykiske vanskeligheder. Og de, der bliver trukket i ydelse for at blive væk, kommer ikke tættere på et job af den grund, så man får ikke den effekt ud af det, som man ønsker sig: at få folk i beskæftigelse, siger hun til DR.

Ankestyrelsen har ifølge DR undersøgt 99 sager fra 10 forskellige kommuner, og i en fjerdedel af sagerne havde borgerne fået deres kontanthjælp igen, eller kommunerne var blevet bedt om at behandle på ny, hvis borgeren havde klaget til kommunen. Og i den resterende fjerdedel var dokumentationen mangelfuld.

Læs Ankestyrelsens undersøgelse her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge