Medlemsdebat om specialpsykologer

 I

150 medlemmer mødte i slutningen af januar op til konference i hhv. København og Aarhus for at drøfte muligheder og udfordringer for specialpsykologer i psykiatrien. Efter to dage med oplæg og spændende debat kunne formand Eva Secher Mathiasen gå hjem med mange input til foreningens fortsatte arbejde med at åbne op for flere psykologansættelser i psykiatrien.

Politikere fra Danske Regioner var inviteret til at indlede begge dage, og de gav udtryk for et grundlæggende ønske om at kunne tilbyde patienterne mest mulig behandling for de forhåndenværende ressourcer. De lod derfor ingen tvivl være om, at der i regionerne er stor interesse for at tilføre psykiatrien flere (special-)psykologer.

Som psykolog og øverste leder for 250 læger, psykologer, sygeplejersker m.fl. tjente norske Cecille Skule som inspiration. Hun berettede bl.a., at hun arbejder ud fra en ledelsesmodel, der giver hende det fulde ledelsesansvar, og som er vedtaget fra centralt politisk hold. Det var et meget relevant oplæg i forhold til en af foreningens målsætninger om, at flere specialpsykologer skal udfylde lederstillinger.

Desværre viste der sig flere forbehold for vores målsætninger, når drøftelserne kom ned på et mere konkret og praktisk niveau i de enkelte regioner og med de enkelte direktører (som oftest læger); fra drøftelser af regionernes opgaver i forhold til rekruttering og fastholdelse af psykologerne, skiftede fokus til psykologernes udfordringer i forhold til at gøre sig attraktive for psykiatrien.

Begge dage blev afsluttet med åbne debatter, hvor det bl.a. blev slået fast, at Dansk Psykolog Forening både skal tage udfordringerne op og kæmpe for, at der på politisk niveau skabes bedre rammer for den enkelte psykolog. Deltagende medlemmer, som i dag er ansat i psykiatrien, gjorde det klart, at psykologer i psykiatrien stadig skal være den vigtigste faggruppe i og omkring terapien men at de skal involveres i alle opgaver.

Så på trods af succeshistorien om det fantastiske samarbejde mellem en specialpsykolog og overlæge i Region Syddanmark (bragt i Dagens Medicin og udsendt med det øvrige konferencemateriale) så er der stadig et stykke vej, inden vi når vores målsætninger. Som et skridt på vejen tager konsulenter fra foreningens sekretariat sammen med lokale tillidsrepræsentanter nu rundt og besøger alle fem regioner for at fastholde det politiske fokus på området.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge