Konsulent til kursusudvikling

Konsulent til kursusudvikling

Vil du udvikle spændende kurser og faglige aktiviteter til psykologerne i Dansk Psykolog Forening?

Er du skarp på hvilke læringsværktøjer og læringsmetoder, der virker bedst?

Kan du tilføre forretningsforståelse og erfaring med markedsføring af kurser og arrangementer?

Arbejdsområder

Du bliver udviklingsgenerator for kurser og faglige aktiviteter, som tilgodeser psykologernes og arbejdsmarkedets behov. Målet er til enhver tid at tilbyde kompetenceudvikling, som fremtidssikrer og styrker medlemmernes position på arbejdsmarkedet.

Udvikling af fagligt relevante og inspirerende tilbud, givende læringsformer og synlig markedsføring er således omdrejningspunktet for dit arbejde.

Hovedopgaver

  • Foretage langsigtet kursusplanlægning med inddragelse af politisk strategiske pejlemærker og forventet uddannelsesbehov, som kan kvalificere medlemmerne til at påtage sig nye arbejdsområder.
  • Gribe aktuelle faglige tendenser og kompetencebehov og hurtigt omsætte det til et relevant kursus eller fagligt arrangement.
  • Selvstændigt udvikle kurser som udvikler og vedligeholder psykologers faglige kompetencer, men også tilfører dem ny viden indenfor andre felter, som har betydning for udøvelse af deres fag.
  • Markedsføre kurser og arrangementer til vores medlemmer.
  • Indgå aftale med undervisere og forestå dialog med undervisere om fagligt indhold og læringsprocesser og læringsmål i forbindelse med udvikling af et kursus. Gennemføre interessentanalyser og kursusevalueringer og analysere evalueringer.
  • Sekretariatsbetjene politiske udvalg,
  • Samarbejde aktivt internt i sekretariatet og med foreningens decentrale enheder samt i udvikling af partnerskaber med eksterne interessenter

Profil

Du kan have akademisk uddannelse indenfor eksempelvis uddannelsesvidenskab, pædagogik eller psykologi mv. Du kan også have anden uddannelse kombineret med mangeårig erfaring indenfor området.

Du har styr på både teori og praksis, når det gælder kompetenceudvikling, læringsmetoder, målbeskrivelser og måleværktøjer.

Du har erfaring fra arbejdet med kursusudvikling, fra offentlig eller privat virksomhed.

Du har forståelse for en faglig organisations rolle og opgaver.

Du kan sætte dig ind i psykologernes faglige kompetencer, udfordringer og udviklingspotentialer i forhold til arbejdsmarkedet og psykologers karriere og kompetenceveje.

Du generer ideer med lethed og er samtidig lydhør og god til i samarbejde med andre om at omsætte strategiske visioner til udvikling af nye faglige aktiviteter

Du har markedsføringskompetencer, og kan skrive alt fra løbesedler til digitale nyhedsbreve.

Du er en erfaren bruger af it-platforme og sociale medier.

Om stillingen

Stillingen er placeret i Dansk Psykolog Forenings Karriere og Kompetence Center, som består af seks medarbejdere. Vi udvikler og udbyder faglige kurser og arrangementer, administrerer specialistuddannelse og tilbyder karrieresparring til gavn for medlemmernes faglige udvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til relevant overenskomst. Lønnen fastsættes efter individuel forhandling i forhold til dine kvalifikationer og erfaring. Stillingen er på fuld tid.

Tiltrædelse snarest muligt.

Ansøgning

Send din ansøgning mærket ”Kursuskonsulent” samt CV til job@dp.dk så vi har den senest den 22. juni 2016.

Mere info

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål vedrørende stillingen, kan du kontakte leder af Karriere og Kompetence, Helle Kjertum på mobil 21 61 42 77 eller hek@dp.dk.

Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer. Medlemstallet er knap 10.000. I sekretariatet er ansat knap 50 medarbejdere. Læs mere på www.dp.dk.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge