Medlemstallet i Dansk Psykolog Forening vokser, så vi søger nye dygtige konsulenter til to nyoprettede stillinger i henholdsvis København og Aarhus. Vi søger fagligt stærke holdspillere, som er drevet af at levere god medlemsservice, professionel forhandling og rådgivning på områderne for ledere og privatansatte psykologer samt for offentligt ansatte psykologer.

Vores nye kollegaer i forhandlingsafdelingen får mulighed for at arbejde med og præge udviklingen af opgaver og forhandlinger på psykologernes ansættelsesområder. Vi ønsker høj tilfredshed hos medlemmerne, gennemsigtighed i forhold til resultaterne, sammenhængende kvalitet i arbejdet og en kultur på arbejdspladsen hvor opgaverne løses i fællesskab og trivslen er høj.

Forhandlingsafdelingen består af i alt af fem team, der tilsammen dækker alle ansættelsesområder samt arbejder med udviklingsprojekter og medlemskommunikation. Vi er i alt 23 medarbejdere i afdelingen.

Stillingen i København

Stillingen er placeret på vores kontor i København i det team, der arbejder med ledere og privatansatte psykologer. Teamet rådgiver medlemmerne, gennemgår ansættelseskontrakter, fører afskedigelsessager, forhandler overenskomster og udvikler nye medlemstilbud. 

Jobbet

 • Kontraktgennemgang
 • Forhandling for medlemmerne i alle typer af arbejdsretlige sager (afsked, advarsel, m.v.)
 • Rådgivning af medlemmer om stort set alle arbejdsforhold (telefonvagter)
 • Bisidderopgaver i forbindelse med problemer på arbejdet
 • Udarbejdelse af lønstatistik og eventuelt andre analyseopgaver
 • Projekt- og udviklingsarbejde (politisk prioriterede opgaver og nye medlemstilbud)
 • Undervisning på medlemsmøder og arrangementer
 • Bidrage til medlemsinformation gennem nyhedsbreve, hjemmeside m.v.

Din profil

 • Samfundsvidenskabelig videregående uddannelse, f.eks. cand.oecon. scient.pol., el.lign.
 • Forhandlingserfaring og gerne erfaring med lignende arbejde
 • Interesse for og kendskab til arbejdsmarkedsforhold, og gerne især det private område både med og uden overenskomst
 • Veludviklet forståelse for arbejdet i en politisk ledet organisation
 • Analytisk og god til tal
 • Stærk til kommunikation mundtligt og skriftligt
 • Servicemindet og udviklingsorienteret
 • Samarbejdsorienteret holdspiller

Stillingen i Aarhus

Stillingen er placeret på vores kontor i Aarhus i team Vest, der rådgiver og forhandler for offentligt ansatte psykologer i Vestdanmark om løn- og arbejdsvilkår.

Jobbet

 • Forhandlinger for medlemmerne i alle typer af arbejdsretlige sager (afsked, advarsel m.v.)
 • Lønforhandlinger for medlemmerne
 • Bisidderopgaver i forbindelse med problemer på arbejdet eller sygdom
 • Rådgivning på telefon og mail om stort set alle arbejdsforhold (telefonvagter)
 • Rådgivning og undervisning af tillidsrepræsentanter og evt. arbejdsmiljørepræsentanter
 • Bidrage til medlemsinformation gennem nyhedsbreve, hjemmeside m.v.
 • Projekt- og udviklingsarbejde (politisk prioriterede opgaver og nye medlemstilbud)
 • Eventuelt sekretær for politiske udvalg

Din profil

 • Samfundsvidenskabelig videregående uddannelse, f.eks. cand. jur., cand.scient.pol. el.lign.
 • Forhandlingserfaring og erfaring med juridisk rådgivning indenfor ansættelsesret
 • Gerne bred indsigt på HR-området
 • Veludviklet forståelse for arbejdet i en politisk ledet organisation Struktureret sagsbehandler
 • Stærk til kommunikation mundtligt og skriftligt
 • Servicemindet og udviklingsorienteret
 • Samarbejdsorienteret holdspiller

 For begge stillinger tilbyder vi

To spændende stillinger i en ambitiøs og levende politisk organisation med en meget engageret medlemsskare og gode kollegaer.

37 timer ugentlig arbejdstid i gennemsnit og løn- og ansættelsesvilkår i henhold til intern overenskomst mellem Dansk Psykolog Forening og AC-klubben i DP.

Dansk Psykolog Forening er en fagforening og en faglig forening for psykologer. Medlemstallet er ca. 11.000. I sekretariatet er der ansat 55 medarbejdere. Se også vores hjemmeside: www.dp.dk

ØVRIGE OPLYSNINGER
Ansøgning

Send din ansøgning mærket ”konsulent til forhandlingsafdelingen” sammen med CV og relevante bilag til Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø som e-mail til job@dp.dk, så vi har den senest mandag den 3. juni 2019 klokken 12:00.

Vi holder to samtalerunder. Indledende ansættelsessamtaler vil blive holdt i henholdsvis Aarhus onsdag den 12. juni 2019 og København torsdag den 13. juni 2019 og anden samtalerunde vil være mandag den 24. juni 2019 i København.

Yderligere oplysninger

Kontakt gerne konstitueret direktør og forhandlingschef Lis Ethelberg, mobil 26 12 37 30, e-mail: le@dp.dk for yderligere oplysninger.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge