Kontroversielt lovforslag taget af bordet efter psykologkritik

 I

Planen om nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger til de mest udadreagerende patienter blev sendt til hjørne i sidste uge af regeringen efter massiv kritik fra blandt andet Dansk Psykolog Forening. Men problemerne i psykiatrien kræver fortsat en hurtig løsning, påpeger psykologformand.

Af Henning Due

Regeringens valgte i sidste uge at skrotte et kontroversielt lovforslag, der skulle bane vejen for en række nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.

Efter planen skulle afdelingerne stå klar i 2018 og rumme 150 af de mest udadreagerende patienter med psykiske lidelser i landet, og målet med lovforslaget var at forebygge fremtidige overfald og drab på bostedernes personale ved at placere patienterne på den nye type afdelinger.

Men lovforslaget er fra starten blevet mødt med massiv modstand fra en række faglige organisationer, heriblandt Dansk Psykolog Forening, Dansk Psykiatrisk Selskab, Sygeplejerådet og Socialpædagogerne.

– Jeg har læst høringssvarene, og jeg har holdt møder med en del af de organisationer, som har kritiseret lovforslaget. Og modstanden er massiv, siger nu fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V) til Altinget om lovforslaget, der skulle have været fremsat inden for kort tid.

Forkert løsning på meget alvorligt problem

Dansk Psykolog Forening kritiserer i sit høringssvar, at lovforslaget giver personalet udvidede beføjelser i forhold til brug af tvang mod beboerne på de nye afdelinger, og at forslaget giver mulighed for brug af kropsscannere og hunde til kontrol af beboere og gæster på afdelingerne.

Et andet problem i lovforslaget var ifølge andre faglige organisationer, at borgere i særlige tilfælde kunne risikere tvangsindskrivning uden, at der blev indhentet sundhedsfagligt belæg for tvangsindskrivningen.

Desuden blev det kritiseret, at borgere risikerede at miste deres eksisterende bolig på et botilbud, hvis de blev indskrevet på en af de nye afdelinger.

Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening, glæder sig over regeringens beslutning, men understreger, at problemerne i psykiatrien fortsat kræver en hurtig løsning.

Hun kalder forslaget om de nye bosteder ”en forkert løsning på et meget alvorligt problem”.

– Målet med lovforslaget var at nedbringe vold og tvang i psykiatrien, men med brug af øget tvang og tilbageholdelse af beboerne risikerer man jo at opnå det modsatte og samtidig skabe mistillid mellem patienter og personale. Det ville spænde ben for bostedernes mål om at skabe bedring hos beboerne, siger hun.

Ifølge psykologformanden er regeringens reelle problem en presset psykiatri, som nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger hverken kan gøre fra eller til ved, mener hun.

– Psykiatrien mangler hverken faglige kompetencer eller muligheder for indgreb, tvang og kontrol. Det, der mangler, er ressourcer til at løse opgaverne, siger Eva Secher Mathiasen.

Flere ressourcer ville både kunne sikre et trygt behandlingsmiljø for patienterne og skabe en sikker arbejdsplads for personalet, mener hun.

– Dermed ville vi slå to fluer med ét smæk og både undgå vold og tvang i psykiatrien, siger Eva Secher Mathiasen.

Medarbejdere og patienter kan ikke vente

Det nu skrottede lovforslag blev udarbejdet, efter en medarbejder på det socialpsykiatriske bosted Bocenter Lindegården i marts måned sidste år blev dræbt af en beboer, som kæmpede med stofmisbrug og psykiske problemer.

Til Altinget oplyser den fungerende sundhedsminister, at hun fortsat vil forsøge at finde en løsning, så man kan få skabt en ny type bosteder, som blandt andet regionerne, FOA og KL har efterlyst.

Ministeren vil tage udgangspunkt i den politiske aftale fra efteråret om den nye institutionsform, som alle Folketingets partier, undtagen Enhedslisten, blev enige om i efteråret 2016.

– Vi var enige om, at der skal etableres en institutionsform, der har elementer fra den kommunale socialpsykiatri og den regionale behandlingspsykiatri. Og den økonomiske ramme ligger også fast, siger Karen Ellemann til Altinget med henvisning til de 300 millioner, som partierne afsatte ekstra på området.

Hun vil nu indkalde satspuljepartierne og forsøge at nå frem til en ny model, som kan komme til behandling i Folketinget efter sommerferien, og mødet ventes at blive afholdt om to uger.

Men ifølge Eva Secher Mathiasen kan en ny løsning ikke vente til efter sommerferien.

– Medarbejdere skal kunne gå på arbejde med vished om, at de kommer uskadte hjem igen. Og det kan de ikke nu. Samtidig skal patienters integritet og sikkerhed beskyttes. Sådan er det heller ikke nu. De opgaver kan ikke vente med at blive løst til efter sommerferien, siger hun.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge