Kursus: Den psykologiske undersøgelse – børn og unge

 I

Kursus, Aarhus, 4. – 6. november, samt 9. – 11. dec. 2015.

Gennem kurset får du et opdateret og brugbart kendskab til psykologiske undersøgelsesredskaber og metoder i forhold til børn og unge. Kurset sigter også mod at øge refleksionen vedrørende de etiske aspekter ved anvendelse af psykologiske undersøgelser samt deres relevans, formåen og begrænsninger.

Kurset vil omhandle temaer som:

 • Psykologiske test med hovedvægten på de brede kvantitative test og med inddragelse af kvalitative test
 • Ratingscales, spørgeskemaer og interview
 • Psykometriske egenskaber ved anvendte undersøgelsesmetoder
 • Observationsmetoder, herunder legeobservation og samspilsobservation
 • Metoder til undersøgelse af det familiemæssige og sociale miljø
 • Den hypoteseafprøvende procedure
 • Differerentialdiagnostiske problemstillinger
 • Den familieretslige undersøgelse
 • Tolkning af undersøgelsesresultater
 • Rapportskrivning og formidling af undersøgelsen
 • Formidling af resultater til barnet, den unge, familien og behandlere og andre

Du kan læse mere her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge