Kursus: Med individet i fokus med certificering i NEO-PI-3

 I

Med individet i fokus – med mulighed for certificering i NEO-PI-3 erhvervstest

Kursus, København, 10. – 12. november 2015 og 2. – 3. februar 2016.

I det moderne samfund er der fokus på individet og på den enkelte som unik, men når det gælder ledere og medarbejdere i virksomheder, institutioner og organisationer, er der risiko for, at den enkelte træder i baggrunden og organisationen er i forgrunden. Kurset “Individet i fokus” vil leve op til titlen ved at beskæftige sig med den enkelte som figur og organisationen som baggrund.

Du får kendskab til forskellige teorier og modeller til belysning af individets trivsel, udvikling og læring i en arbejdsrelateret kontekst. Og du får kendskab til individets reaktioner i forskellige belastningssituationer som fx stress, udbrændthed eller hyppige forandringer med henblik på at kunne identificere problemer og udviklingsmuligheder for den enkelte og udforme relevante interventionsstrategier for den enkelte medarbejder eller leder.

Hvis du ønsker det, er det muligt at blive certificeret i NEO-PI-3 erhvervstest som et tillæg til kurset.

Du kan læse mere her.

Læringsmål

På kurset arbejder vi med forskellige paradigmers grundsyn på individet, samt med en bred vifte af tilgange til individet i organisationen og individers udvikling i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge. Vi vil på kurset give en introduktion til et antal konkrete test, eksempelvis NEO-PI-3.

Dette vil gøre dig i stand til (færdighed):

  • At identificere udviklingsmuligheder hos ledere eller medarbejdere i en given organisation med henblik på at kunne målrette dine interventioner.
  • At designe relevante interventionsstrategier på baggrund af vurdering af den enkelte medarbejders/leders udviklingsmuligheder.
  • At anvende en bred vifte af dialoger, test og metoder med henblik på. at støtte den enkelte medarbejders/leders udviklings proces.

Dette vil give dig kompetencer i:

  • At få bevidsthed om egne styrker og udviklingsområder i arbejdet med enkeltpersoner i organisatoriske sammenhænge.
UNDERVISERE

Susanne Ploug

Susanne Ploug Sørensen, cand.pæd.psych.aut., ph.d., selvstændig konsulent,

Ejnar bryld

Ejnar Bryld, cand.psych. specialist og supervisior i arbejds- og organisationspsykologi, selvstændig erhvervspsykolog.

Hanna El-Kholy

Hanna El-kholy, cand.psych.aut., administrerende direktør af El-kholy Consult og Erhvervspsykolog. Godkendt af Hogrefe til at certificere i NEO-PI-3 erhvervstest. Har mange års erfaring med NEO-PI-R og underviser som ekstern lektor på Aarhus Universitet i Test og Undersøgelsesmetode.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge