Kvalitet i psykiatrien

 I

Sidste år udgav Danske Regioner rapporten ”Kvalitet i psykiatrien – ny dagsorden for diagnostik og behandling”. Vi må selvfølgelig antage, at der er tale om et meget foreløbigt oplæg til et kvalitetsløft, idet specialpsykologer og psykologer i det hele taget ikke er medtænkt.

Det sidste er vi ikke fornærmede over, vi forudsætter, at der er tale om en uheldig forglemmelse. I Danske Regioner, hvor vi netop har været til møde om de i rapporten nævnte pakkeforløb, er man nemlig helt klar over, at psykiatrien ville være ilde stedt uden psykologerne.

Vi er gået konstruktivt ind i møderne med Danske Regioner, for kvalitet i psykiatrien er en målsætning, som Dansk Psykolog Forening har arbejdet på gennem mange år. Patienterne skal have den kvalitet i behandlingen, som de har brug for, så de kan få det bedre og komme videre. Indsatsen skal afspejle, at vi anerkender de psykiske lidelsers invaliderende karakter, i samme grad som vi længe har gjort det med de somatiske.

Men vi skal passe på med al den umage med at være sikre på at kunne dokumentere, om det, vi gør, virker. I denne udgave af Psykolog Nyt kan man se eksempler på, hvor grotesk vi kan indrette psykiatrien, hvis vi glemmer, at det er mennesker i al deres kompleksitet og foranderlighed, vi har ansvaret for at tage vare på.

At ønsket om at måle kvaliteten kan lægge så store sten i skoen på mulighederne for at skabe den, at det, vi gør, knapt længere giver mening – for os såvel som for patienterne.

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge