Læs nye indlæg om Dansk Psykolog Forening historie

 I

Vi har modtaget nye medlemsbidrag til historieportalen om efteruddannelse i 1970′ erne og bladets tilblivelse i 1980′ erne.

Fordyb dig i:

“Efteruddannelse i Dansk Psykolog Forening i 1973” af Jørgen Steen Christensen, der fortæller om sin ansættelse som DP’s første psykologuddannede efteruddannelsessekretær i en brydningstid for psykologerne efter indførelsen af Kommunalreformen 1970 og igangsætningen af Bistandsloven i 1976.

“Det er os der takker” af tidligere redaktør Anders Leerskov fortælling om tilblivelsen af Dansk Psykolog Nyt i 1980´erne, hvor satsen til bladet blev til i et inferno af maskinlarm, blydampe og cigaretrøg. I røg og damp simpelthen.

Vi takker mange gange for de interessante bidrag og opfordrer andre psykologer til at indsende billeder, dokumenter og historier til portalen om DP´s historie.

Husk, at også dit bidrag til historien er meget velkomment!

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge