Ledigheden falder

 I

Ledigheden falder stadig. Det viser de seneste ledighedstal.

Fra marts til april er der endda tale om et markant fald fra 3,6 % til 3,1 % – eller 30 stillinger siden marts måned. Samtidig er 18 ekstra psykologer kommet ud på arbejdsmarkedet. Altså er der skabt 48 nye psykologjob på en måned.

På hele det akademiske område er faldet desværre mindre markant med et fald fra 4,1 % til 4,0 %.

I Psykolog Nyt nr. 10 skriver vi med artiklen “Mærker til opsvinget” en positiv historie om, at ledigheden udvikler sig i den rigtige retning. Den historie kunne have været endnu mere positiv, havde vi haft de seneste tal med. Artiklen bygger på tal fra marts, som viser en ledighed blandt psykolog-dimittender på 22,9 % – nu er den nede på 19,6 %. Det betyder, at den enkelte nyuddannede i snit har 2½ måneds ledighed, inden det første job findes.

Ledigheden blandt akademiske dimittender generelt er desværre steget fra 26,5 % til 27,4 %. Jobvækst og lavere ledighed blandt psykolog-dimittender lover imidlertid godt for fremtiden.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge