Ledigheden faldt i 2013

 I

Sidste år faldt ledigheden blandt psykologer fra 5,2 % til 3,7 % – et fald på 1,5 %.

2013 er imidlertid det første år med en forkortet dagpengeperiode – og medregnes de ledige, der faldt ud af dagpengesystemet, begrænser faldet sig fra 5,2 % til 4,6 %.

Heldigvis ser vi en tendens til, at hovedparten af ledige psykologer kommer i beskæftigelse inden for det første halve år af deres ledighedsperiode – i gennemsnit falder kun én psykolog ud af dagpengesystemet pr. måned.

Med de nye introduktionsstillinger ser Dansk Psykolog Forening yderligere frem til, at ingen risikerer at falde ud af dagpengesystemet, men at alle får lov at bruge deres uddannelser.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge