Ledigheden for psykologer falder

 I

De nye ledighedstal viser, at ledigheden for psykologer igen er faldet. Men psykologernes ledighed ligger stadig lidt højere end den generelle akademikerledighed.

De seneste ledighedstal fra december måned 2016 viser, at ledigheden for psykologer igen er faldet, nu fra 5,4 procent til 5,2 procent. Dermed haler psykologerne fortsat ind på den generelle akademikerledighed, der har bevæget sig fra 4,8 procent til 4,7 procent. Faldet i psykologernes ledighed skyldes en stigning i antallet af psykologarbejdspladser.

Dimittendledigheden er lige nu i kandidaternes første kandidat-år på 32,9 procent. Allerede i det andet kandidatår falder ledigheden til 11,5 procent og efter det tredje år og fremefter er ledigheden lavere end den gennemsnitlige ledighed. Ledigheden for de erfarne kandidater ligger på 1 procents ledighed, hvilket anses for meget lavt.

Psykologerne er med andre ord primært udfordret af ledighed de første 2 år af psykologkarriereren. Det første år handler om at finde det første job, og da dette typisk kan være et vikariat, kan der opstå en ledighedsperiode mellem 2 vikariater, indtil man finder en fast stilling. For de nyuddannede er den gennemsnitlige ledighedsperiode på 5½ måned, dvs. den periode man bruger for at finde det første job.

Sammenlignes psykologerne med alle akademikere er det kun det første år psykologernes ledighed er højere, hvor den ligger på 0,5 procent mere end den generelle akademiske ledighed på 4,7 procent.

411 ledige, flest i København og Aarhus
411 medlemmer er i øjeblikket berørt af ledighed. 60 procent af disse er nyuddannede på dimittendsats, nemlig 249. Kigger vi geografisk på ledigheden er det nu kun i København og Aarhus ledigheden er højere end landsgennemsnittets. De fleste nyuddannede fra Aalborg Universitet er kommet i arbejde, mens det hele tiden har set godt ud for dem fra Odense, i hvert fald hvis er blevet boende i regionen.

36 procent af de ledige psykologer bor i Københavns kommune, mens 21 procent bor i Aarhus. Rådet er derfor nu, som det har været længe: søg bredt både arbejdsmæssigt og ikke mindst geografisk.

DP forventer, at ledigheden i hele første halvår af 2017 vil falde jævnt, sådan at ledigheden, når vi nærmer os sommerferien vil være under 4 procent. Lige nu falder ledigheden med 0,2 procent point pr. måned.

Jobvækst og psykologvækst følges ikke altid ad

Væksten i psykologer følger som det ses af denne figur ofte jobvæksten.

Men der er udsving, og når der skabes færre job end psykologer stiger ledigheden. Det har der været et eksempel på i forsommeren 2016, hvor der pga. fremdriftsreformen var pæn vækst i antallet af nye psykologer – en vækst, der aftog markant efter sommerferien. Jobvæksten i foråret kunne ikke følge med, og derfor steg ledigheden, men det markante fald medfører nu, at jobmarkedet igen kan følge med, og det er forklaringen på, at ledigheden falder nu.

Samtidig falder jobvæksten også en smule, da en del job kun opstår ved høj ledighed.

 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge