Ledigheden stiger svagt. DP opfordrer: Søg bredt geografisk

 I

Ledigheden stiger svagt, især i de store byer. Psykologforeningen opfordrer især de nyuddannede til at søge bredt geografisk for at sikre sig det første job, inden næste hold af dimittender kommer til. 

De seneste ledighedstal viser en svag stigning i ledigheden fra 3,8 procent til 4,0 procent fra april til maj måned. Dimittendledigheden er i samme periode øget fra 21,7 til 30,1,hvilket er markant på så kort tid, og skyldes, at psykologi er et lille fag og derfor følsomt overfor udsving. DP forventer, at ledigheden vil stige yderligere, når de nye kandidater kommer ud fra universiteterne henover de næste 3-4 måneder. Det betyder, at særligt de nyuddannede vil få det svært, når de skal finde det første job.
Ledigheden er størst i København og især i Aarhus, mens den i Odense og Aalborg er meget begrænset. Aarhus topper med landets højeste ledighedsprocent for psykologer på 6,5 procent, mens København følger efter på 5,2 procent. I tal betyder det, at 86 psykologer i København er ramt af ledighed, (135 i hele hovedstadsområdet), mens 72 er ramt af ledighed i Aarhus (86 i hele Østjylland).

Søg bredt geografisk
Den stigende ledighed vil især ramme de fire universitetsbyer, og særligt i Aarhus og København kommer jobmarkedet ikke til at kunne rumme alle de nye kandidater. Men ledige stillinger slås op i hele landet, og det betyder, at det første job for de fleste vil være uden for de store byer.

Ledige kan med fordel søge ud i landet efter det første job og samtidig sikre sig en god start på karrieren, da erfaringen er, at arbejdsgivere uden for de store byer for at sikre rekruttering har mere fokus på autorisation og anden efteruddannelse. Et godt råd til nyuddannede er derfor at starte med at søge bredt geografisk.

DP har erfaring for, at nye kandidater, der starter med at søge job i Aarhus og København og først efter fire-fem måneders jobsøgning søger længere ud i landet, bliver overhalet af nyere kandidater og dermed bliver fastholdt i arbejdsløshed. Ulempen er naturligvis, at det bliver nødvendigt at flytte efter arbejde eller pendle, men gevinsten er til gengæld en øget chance for at arbejde som psykolog.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge