Lighed i sundhed

 I

Formand for Dansk Psykolog Forening Eva Secher Mathiasen er et af de 90 mennesker, der har meldt sig som Lighedsambassadør, siden Astrid Krag lancerede konceptet i slutningen af maj. Som Lighedsambassadør forpligter man sig til at arbejde for større lighed i sundhed, der hvor man er.

Eva Secher Mathiasen har meldt følgende 3 initiativer ind:

Lighed i sundhed forudsætter, at psykisk sundhed ligestilles med fysisk sundhed. Der bør sikres en reel ligestilling, så adgangen til psykologhjælp gøres uafhængig af borgerens økonomi, sociale forhold og geografi. Fx er antallet af private sundhedsforsikringer vokset markant, og de medvirker til yderligere skævvridning, fordi de svageste borgere med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet ikke omfattes af forsikringsordningerne, men kommer bag i køen til behandling.

Svigtede børn risikerer at blive livslange klienter, hvis ikke de hjælpes. Dansk Psykolog Forening ønsker at styrke kvaliteten af udredning og behandling på socialområdet, så flere børn kan bryde den sociale arv.

Medicinsk behandling og psykoterapi bør være helt ligeværdige behandlingsmuligheder i psykiatrien. Flere specialuddannede psykologer i psykiatrien vil bidrage til at forebytgge og mindske brugen af medicin og tvang – og bedre patienternes muligheder for at komme sig.

Læs mere på Sundhedsministeriets hjemmeside.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge