Lille fald i ventetid på behandling for angst og depression

 I

Ventetiden til psykologbehandling for angst og depression er faldet en smule, men den er stadig alt for høj, siger Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening.

Ventetiden på at komme til psykologbehandling for angst eller depression hos en ydernummerpsykolog er faldet fra 10,3 ugers ventetid i maj 2016 til 8,8 uger i november 2016. Det viser Dansk Psykolog Forenings netop udgivne undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer.

Ventetiden på 8,8 uger er det laveste siden november 2014, hvor klienterne oplevede en ventetid til angst- og depressionsbehandling på 8,1 uge i gennemsnit på landsplan. Men en gennemsnitlig ventetid på 8,8 uger på landsplan er fortsat alt for høj. Eva Secher Mathiasen siger:

– Ventetiderne er fortsat alt for høje, og når den falder en anelse skyldes det efter min overbevisning, at der er et mørketal, fordi nogle ikke kan overskue at blive henvist til en venteliste. Vi har også hørt også historier om, at lægerne pga. ventetiderne holder op med at henvise.

– Det helt urimelige i dette er, at der er psykologer, der ville kunne behandle mere, men der er ikke afsat penge til at behandle for. Og imellemtiden bliver patienterne bare dårligere, siger Eva Secher Mathiasen.

Den gennemsnitlige ventetid på at komme til behandling for de øvrige kategorier (1- 9) er på 6,9 uger. Det er den højest målte ventetid blandt efterårsundersøgelserne. Blandt samtlige ventetidsundersøgelser forekom den højeste ventetidsmåling dog i maj 2015, hvor der var 7,7 ugers ventetid.

Undersøgelsen bygger på 376 psykologers svar på en undersøgelse, der blev sendt ud via elektronisk spørgeskema. Svarprocenten er på 45 procent.

Du finder undersøgelsen her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge