Lønforhandling: Tilfredshed handler både om proces og resultat

 I

En evaluering af medlemmernes tilfredshed med sekretariatets lønforhandlinger peger på, at det ikke alene er lønnen som slutresultat, der afgør medlemmets tilfredshed. Det er også processen, og altså måden, lønforhandlingen foregår på, som er med til at påvirke medlemmets tilfredshed med den konkrete lønforhandling.

– Jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at der skabes godt overblik over de veje, som man kan gå, mulige ting der kan spilles på og proaktiv tilgang til at informere og støtte psykologen i selv at være med til at træffe valg om egen lønforhandling.

Sådan lyder det fra et medlem, som har været med til at evaluere serviceydelsen ’lønforhandling’ i Dansk Psykolog Forening. Evalueringen forløb over fire uger og fandt sted fra den 1. juni til den 30. juni 2016.

I alt 57 medlemmer fik forhandlet løn i perioden og tilsendt et evalueringsskema efter at deres lønforhandling var afsluttet. 25 medlemmer valgte at besvare spørgsmålene, hvilket gav en flot svarprocent på 44 procent.

Resultatet af evalueringen viser, at 84 procent svarende til 21 medlemmer, som deltog i evalueringen er enten meget tilfredse eller tilfredse med den konkrete lønforhandling, som de fik i perioden.

Du finder rapporten Evaluering af lønforhandling i Dansk Psykolog Forening Rapport-om-juni-evaluering-af-forhandling (indsæt link)

BAGGRUND

Evalueringen centrerede sig om en fire ugers periode og omhandler den lønforhandling, som varetages centralt i Dansk Psykolog Forening, altså af en medarbejder i sekretariatet. Den vedrører medlemmer på offentlige arbejdspladser uden tillidsrepræsentant, som har fået forhandlet løn i perioden 1. juni til den 30.juni 2016. Lønforhandlinger som varetages af lokale tillidsrepræsentanter er ikke omfattet af evalueringen.

Intentionen med at evaluere lønforhandling fra et medlemsperspektiv er at få viden, som kan anvendes fremadrettet. Undersøgelser fra 2015 viste, at medlemstilfredsheden ikke var så god som ønsket. Det førte til en række initiativer med fokus på at højne tilfredsheden. Bestyrelsen besluttede flere evalueringstiltag, som skal gøre os klogere på specifikke medlemsydelser. Den netop afsluttede evaluering giver indblik i medlemmernes tilfredshed med netop serviceydelsen lønforhandling i perioden 1. juni til den 30.juni 2016.

Tak til…
Tak til alle medlemmer, som tog sig tid til at medvirke i evalueringen. Også en stor tak til de medlemmer, som prototypeteste spørgeskemaet og dermed var med til at sikre dets brugervenlighed.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge