Moderne tilskudsordning

 I

Det offentlige tilskud til sygesikringskategorierne er seksdoblet siden 1995. Antallet af psykologer i ordningen er tredoblet. Ordningen har været til stor gavn for borgerne, 83.000 alene i 2012, og har overbevist om sin berettigelse.

Dansk Psykolog Forening, Danske Regioner og Sundhedsministeriet har analyseret ordningens styrker og svagheder og er enige om at modernisere den, hvor den trænger til det, fx. når det drejer handler om at gøre reglerne for henvisninger klarere og mere ensartede; at psykologer, sygehuse, praktiserende læger og andre behandlere skal have et mere nært samarbejde om patienterne og at evidensbaseret psykologisk praksis skal indarbejdes i overenskomstens vejledninger.

I Psykologforeningen mener vi, at borgerne bør kunne få tilskud til psykologhjælp, hvis det er psykologbehandling, de har brug for. Præcis som det fungerer på det somatiske område: Bræk en arm, eller fejl en vilkårlig sygdom – så træder sundhedssystemet til med gratis hjælp. Men fejler du så at sige en af de forkerte psykiske lidelser, må du desværre stadig selv til lommerne.

Arbejdet blev iværksat forrige år og blev placeret i Moderniseringsudvalget, med deltagelse af Regionerne, Sundhedsministeriet og Psykologforeningen. Før jul barslede udvalget med sin rapport, der indeholder en række anbefalinger.

(Uddrag af Eva Secher Mathiasens leder bragt i Psykolog Nyt 3/2014).

Læs rapporten  Visioner for udvikling af den offentlige psykologordning.

Læs hele Eva Secher Mathiasens leder Moderne tider.

Følg med her.

 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge