Løsningen lige for hånden

 I

Kort før jul mødtes psykiatriens faggrupper i Sundhedsministeriet. Læger, sygeplejesker, psykologer m.fl. Indbudt af ministeriet til såkaldt kick off-møde, med den hensigt at skabe et partnerskab mellem disse grupper om at etablere en effektiv udnyttelse af de forskellige kompetencer i psykiatrien.

Behovet er åbenbart og stod beskrevet allerede i regeringens psykiatrihandleplan fra maj sidste år: ”Knaphed på personaleressourcer, særligt speciallæger (…), medfører et behov for fokus på  kompetenceflytning.” Man taler direkte om opgaveflytning til specialpsykologer. Det synes også oplagt at udnytte de muligheder, der allerede er til stede, til at skabe en bedre indsats for personer med psykiske lidelser.

Noget af løsningen er givet for år siden i form af specialpsykologuddannelsen. Hvor man er længst fremme med at udnytte denne særligt kvalificerede faggruppe, begynder de gode resultater at vise sig. Vi kan imidlertid se, at specialpsykologerne mange steder slet ikke udnyttes godt nok, og at der hos mange i psykiatrien fx mangler viden om deres kompetence til at diagnosticere – det sidste beskrevet i en artikel på de kommende sider af Psykolog Nyt.

Psykiatrien har sin kultur, byggende på historie og tradition. Forandringer sker derfor ikke fra den ene dag til den anden. Men alle faggrupperne møder op med viljen til at skabe en bedre psykiatri og til at lære af hinanden.

Selvfølgelig er der barrierer – enkelte af dem også lovgivningsmæssige – men vel ikke nogen, der trumfer ønsket om at skabe bedre forhold for patienterne.

I Norge nedbrød man for mange år siden de stive rammer for arbejdet i psykiatrien. Baggrunden var præcis den samme som her – mangel på speciallæger. I stedet rettede man blikket mod målsætningerne: mindre tvang, mindre medicin, mere kvalitet. I Danmark vil alle personalegrupper kunne skrive under på de samme målsætninger. Patienter og pårørende vil i samme retning.

Hvad vil vi med psykiatrien? I al sin enkelhed er det overskriften for den møderække, der nu er taget hul på. Svaret er: samarbejde til gavn for patienterne. Nu handler det mest af alt om at komme i gang.

Leder (pdf)

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge