Lovændring om fratrædelsesgodtgørelse

 I

Funktionærlovens § 2a er ændret med virkning fra 1. februar 2015 og finder anvendelse på opsigelser, der gennemføres efter 1. februar 2015.

Før lovændringen udgjorde fratrædelsesgodtgørelsen 1, 2 eller 3 måneders løn efter 12, 15 eller 18 års ansættelse.

Retten til fratrædelsesgodtgørelse gjaldt dog ikke, hvis funktionæren ved fratrædelsen ville oppebære folkepension, eller hvis funktionæren ville kunne oppebære alderspension fra virksomheden, og funktionæren var indtrådt i den pågældende pensionsordning før det fyldte 50. år.

Lovændringen indebærer, at funktionærer, der på fratrædelsestidspunktet har 12 eller 17 års anciennitet, er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse på henholdsvis 1 eller 3 måneders løn.

Der skal efter lovændringen ydes fratrædelsesgodtgørelse, uanset om medarbejderen vælger at gå på pension efter sin fratræden eller vælger at forblive på arbejdsmarkedet. Ændringen af bestemmelsen betyder, at retten til fratrædelsesgodtgørelse alene afhænger af betingelserne om opsigelse og anciennitet.

Hvis opsigelse af en funktionær er gennemført inden den 1. februar 2015, vil funktionæren have krav på fratrædelsesgodtgørelse efter de gamle bestemmelser, selv om fratrædelsestidspunktet er efter den 1. februar 2015.

Læs mere om fratrædelsesgodtgørelser

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge