Mærk efter, når du får tilbudt nyt lederjob

 I

Vær ikke forblændet, når du får tilbudt nyt lederjob. Lyt til de indre advarselsklokker, mærk efter om der er vilkår, der måske bliver svære at leve med på den lange bane. Det råd satte et medlem, der for nyligt skiftede fra toplederjob i staten til kommunalt lederjob, stor pris på.

Tekst og video af Monica Lorenzo Pugholm

– Vores medlem kom fra en toplederstilling i staten og overvejede nu et job i det kommunale, som lød rigtig spændende, men hvor hun skulle indgå i et hierarki med flere ledere over sig og med et løntilbud, der lå væsentligt under det hun kom fra. Skulle hun tage det job? Kunne hun bede om mere i løn? Hvordan skulle hun veje det ene op mod det andet? Hvad var DP’s erfaring?

– Jeg opfordrede hende over flere samtaler til at tænke sig godt om, fortæller lederkonsulent Elisabeth Brinch. Hun måtte regne med en væsentlig lønnedgang, og hun ville jo tydeligvis også miste indflydelse. Kunne hun leve med det? Hvordan ville det være i det lange løb? Og var der andre ting, der skurrede i baghovedet efter de samtaler, som hun havde været til?

Medlemmet besluttede at tage jobbet og fik med konsulentens hjælp både rykket på lønnen og hentet et tillæg hjem.

– Men hun var først og fremmest taknemmelig for de mange råd om at mærke efter, om i hvor høj grad hun faktisk ville have det job. Den sparring har hun efterfølgende takket mig for flere gange, fortæller Elisabeth Brinch.

Mød Elisabeth Brinch, konsulent i lederteamet

Dansk Psykolog Forening har et team af konsulenter, som specifikt arbejder med rådgivning for ledere. Men hvad er det egentlig, man som leder og medlem kan bruge sin rådgiver til? Og hvad er det for udfordringer, man som leder søger hjælp til? Hør konsulent Elisabeth Brinch fortælle om den rådgivning, Dansk Psykolog Forening tilbyder på lederområdet.

Hvad laver du som konsulent på lederområdet?
– I lederteamet varetager vi alle ledernes sager. Det er alt lige fra afskedigelser og manglende lønudbetaling til sparring om egen stilling og lønforhandling i særdeleshed – for nogle gange glemmer ledere, at de skal huske også at forhandle løn for sig selv, og ikke kun for deres medarbejdere.

Hvad kan man få hjælp til i rådgivningen?
– Man kan altid ringe ind med de spørgsmål, som man nu engang har. Det kan fx være en snak om lønniveau, sparring i forhold til din situation som leder, afklaring af hvordan det ser ud for dig i forhold til lignende områder. Ja, alle de spørgsmål, man som leder nu engang sidder med.

Man kan også få hjælp til mere generelle ansættelsesretslige ting.

Hvad ringer medlemmerne typisk ind om?
– Medlemmerne henvender sig langt overvejende om lønforhandling. Det sker oftest, når der sker ændringer i ansættelsesforholdet, fx hvis man har fået en højere eller en mindre stilling. Det kan også være, at der er sket ændringer i ens opgaver. Eller at man er blevet afskediget. Så kører vi en afskedigelsessag og hjælper med forhandlingen i den sammenhæng.

– Den typiske rådgivningssamtale findes ikke, for ledere ringer ind om mange forskellige ting. Og nogle gange har man måske også bare brug for lige at vende noget eller have en at spille bold op ad. Det er altid okay at ringe ind, og så kan vi sammen finde ud af, hvad man kan gøre i situationen. Det kan meget vel være, at der ikke blot er én løsning på problemet, men det kan være rart nok at få vendt sagen med en af os konsulenter fra lederteamet.

Hvilke tilbud har Dansk Psykolog Forening til ledere?
– Udover den konkrete rådgivning har vi flere andre tilbud til ledere. Vi arrangerer morgenmøder sammen med andre AC- organisationer, og vi afholder workshops. For tredje år i træk har vi også en leder-mentor ordning, som er en stor succes. Mentorordningen går ud på at matche erfarne ledere med ledere, som har mindre ledelseserfaring. Vi sender også nyhedsbreve specifikt til lederne – blandt andet med information om alle de arrangementer, som vi afholder.

– En anden medlemsservice, som man skal være opmærksom på, er, at man som leder er medlem af Dansk Psykolog Forenings ledersektion, som er en decentral enhed, hvor aktive medlemmer arbejder frivilligt og varetager ledernes interesser på foreningsplan. Her har man som medlem også mulighed for at engagere sig. Ledersektionen har egen hjemmeside, hvor man kan holde sig ajour.

Kan man altid ringe ind til rådgivning?
– Man kan altid ringe ind til rådgivningen, når man har brug for det. Lederteamet her i sekretariatet består af mig selv og to andre konsulenter. Vi sidder alle med ledersager og har et meget tæt samarbejde. Du er altid velkommen til at ringe ind til os og få rådgivning og sparring.

Elisabeth Brinch, tidl. konsulent i lederteamet

Ledere ringer ind om mange forskellige ting, så den typiske rådgivningssamtale findes ikke, fortæller Elisabeth Brinch, jurist og tidligere konsulent i lederteamet.

– Og nogle gange har man måske også bare brug for lige at vende noget eller have en at spille bold op ad. Det er altid okay at ringe ind, og så kan vi sammen finde ud af, hvad man kan gøre i situationen.

Kontakt lederteamets konsulenter

Amalie Wendel
Telefon: 35 25 97 58
E-mail: awe@dp.dk

Jørgen Andersen
Telefon: 3525 9716
E-mail: jan@dp.dk

Kristian Bach Thomsen
Telefon: 3525 9757
E-mail: kbt@dp.dk

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge

P