Mange ledige ydernumre – er det noget for dig ?

 I

Mange ledige ydernumre

Ved den næste runde om besættelse af ydernumre er der en hel del ledige ydernumre.

Region Hovedstaden har 21 ledige ydernumre, Region Sjælland 21 ledige ydernumre, Region Syddanmark 21 ledige ydernumre, Region Midtjylland syv ledige ydernumre og Region Nordjylland seks ledige ydernumre.

Det skyldes dels at der i to regioner for nyligt er oprettet yderligere numre, og også at en hel del selvstændige psykologer har valgt at gå på pension eller at arbejde mindre.

Går du med overvejelser om at blive ydernummerpsykolog?

Mange psykologer overvejer på et tidspunkt i deres karriere at søge om at få ydernummer og dermed blive en del af det offentlige sundhedsvæsen med de muligheder og krav, det medfører. Siden psykologordningens begyndelse i 90’erne har der været mange om buddet til at besætte de ledige ydernumre, og der er stadig stor interesse.

I øjeblikket er der en tendens til generationsskifte, og flere opsiger deres ydernummer – blandt andet for at gå på pension. Vi ser også, at ydernumre i landets udkantsområder i nogle tilfælde er vanskeligere at besætte på grund af færre ansøgere.

Hvad vil det sige at have ydernummer?

Som ydernummerpsykolog er du på en og samme tid selvstændig erhvervsdrivende og en del af det offentlige sundhedsvæsen. Derfor skal du både have mod på at drive virksomhed med den selvstændighed og den risiko, det indebærer. Du skal samtidig være indstillet på, at du som en del af det offentlige sundhedsvæsen bliver mødt af en række krav og ikke bestemmer alting selv. Som selvstændig ved man, at kunden stiller krav. Og når du er ydernummerpsykolog, er det offentlige sundhedsvæsen din største kunde.

Du modtager klienter, der er henvist til psykologhjælp af deres praktiserende læge, hvis de falder inden for en af de 11 henvisningskategorier, ex. klienter med let til moderat angst eller depression, ofre for røveri og vold eller pårørende til personer med alvorligt invaliderende sygdom.

Honoraret er fastsat gennem forhandlinger mellem regionerne og Dansk Psykolog Forening. Klienten får et offentlig tilskud på 60 procent og skal selv betale de sidste 40 procent. For aldersgruppen 18 – 24 er det dog blevet gratis at få psykologbehandling for angst og depression, så her er tilskuddet 100%.

Som ydernummerpsykolog skal du følge bestemmelserne i den såkaldte praksisoverenskomst.

Flere ydernummerpsykologer oplever, at der følger stadig flere administrative opgaver med arbejdet i ordningen. Og så er man som ydernummerpsykologer underlagt økonomistyring, det vil sige en regulering af, hvor meget man må omsætte for i psykologordningen.

Ydernumre besættes efter ansøgning og efterfølgende faglig bedømmelse i Bedømmelsesudvalgene i de fem regioner. Kvalifikationskravene er autorisation, erfaring med privat praksis samt erfaring med den personkreds og de problemstillinger, der er omfattet af den offentlige psykologordning.

Hvis du vil søge

Der kommer opslag med ledige ydernumre to gange om året. Vi orienterer på hjemmesiden.

Næste opslag af ledige ydernumre er nu den 4. september 2021 og er til besættelse 1. januar 2022.

Overvej at søge geografisk bredt. Der er altid flest ansøgere til ydernumrene i de store byer.

Omvendt har det været vanskeligt at få besat ydernumre i eksempelvis Faxe Kommune, Lolland Kommune, Ringkøbing, Haderslev, Varde og Aabenraa.

Læs mere om ansøgning og tildeling af ydernumre her, hvor vi også orienterer om de ledige ydernumre.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om at søge ydernummer. Skriv på dp@dp.dk eller ring på 3526 9955.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge