Med børnene som våben

 I

Mor og far skal skilles. I Danmark oplever hvert år 25.000 børn, at deres forældre beslutter at gå fra hinanden. I en tredjedel af tilfældene har deres forældre så svært ved at samarbejde, at børnene må betegnes som ofre.

Vilkårene for disse børn er ofte på dagsordenen, og senest har en række programmer på TV2 tydeliggjort behovet for, at vi bistår forældrene, så de kan komme overens, og så man undgår, at børnene bliver ramt af de voksnes konflikter.

Vi ved, at børn fra brudte familier i gennemsnit klarer sig dårligere senere i livet på områder som beskæftigelse, uddannelse og helbred. Det gælder særligt børn, hvis forældres skilsmisse har været konfliktfyldt. Der er derfor grund til, at vi støtter forældrene i, at børnene ikke lider overlast midt i alt det, som naturligvis er vanskeligt, når et parforhold slutter.

Aktuelt kan vi lade os inspirere af Norge, hvor man lægger vægt på den forebyggende indsats. Norske forældrepar får blandt andet tilbud om samtaler, som støtter dem i at tackle bruddet, forstå børnenes reaktioner og styrke deres samarbejde og kommunikation som forældre. Desuden tilbydes der mange steder grupperådgivning til børnene.

I Danmark skal vi ikke nødvendigvis kalkere den norske model, men holde os centrale initiativer i den for øje – ikke mindst at der i situationen tages hånd om børnenes trivsel og udvikling. Lige nu kan danske forældre, der ønsker skilsmisse, få en eller to samtaler, hvis de er uenige om samvær eller bopæl. Altså på et tidspunkt, hvor konflikten allerede er vokset til uenighed eller krig om noget helt centralt for børnene. Som i Norge bør vi træde til, før samarbejdet går i hårdknude og skaden er sket.

Indenrigsministeren har signaleret vilje til at finde nye modeller, som understøtter parrets muligheder for at finde fælles holdbare og forpligtende løsninger. Med den viden, vi har, kan vi godt reducere antallet af de tragedier, mange skilsmisser trækker i deres kølvand og skabe bedre vilkår børnene, så det i statistikkerne i stedet kan ses, at de – skilsmisse eller ej – får en sund udvikling.

Kommentarer
  • Helle Nygaard Nielsen
    Svar

    Hej jeg er en af de forældre der ikke har set mit barn i snart to . Min ex mand beholdte min datter efter samværsweekend ,hun kom aldrig hjem. Han truede familie afdelingen så kunne de ikke samarbejde med ham.
    Han mødte ikke op i statsforvaltningen i to år. DET BLEV HAN BELØNNET FOR. STATSFORVALTNINGEN forslog at jeg skulle finde en kæreste og glemme mit barn. Jeg ved ikke hvad jeg skal sige Jeg er uddannet socaial pædagog ,og jeg ved hvad det gør ved et barn der udsættes for sådan en traumatisk hændelse
    Jeg sidder med store ar på sjælen har ikke haft en nats søvn i to år. Hvor er min ret sikkerhed” skal en forældre chikanerer den anden forældre ud af et barns liv. Skal jeg bare affinde mig med dette ,retssystemet kan ikke hjælpe der må da være en lovgivning på området . eller er den anden part jaget vildt og jungleloven der hersker.

Skriv et svar til Helle Nygaard Nielsen Annuller svar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge