Medieomtale af netværksfirmaers pres på psykologer

 I

Politiken satte i sidste uge fokus på netværksfirmaers pres på psykologer for at lynbehandle forsikringskunder. Omtalen er blandt andet et resultat af Psykologforeningens arbejde på området og bygger på foreningens undersøgelser, anbefalinger og interview med næstformand Merete Strømming

Politiken satte i sidste uge fokus på netværksfirmaers pres på psykologer for at lynbehandle forsikringskunder. I artiklerne kan man blandt andet læse, at selvom forsikringspolicen giver ret til den “nødvendige” behandling, er det ikke kun helbredet, der afgør, hvor mange gange de forsikrede får lov at sætte sig i psykologstolen.

De såkaldte netværksfirmaer, der blandt andet tjener penge på at finde behandlere til forsikringsselskabernes kunder, holder nemlig skarpt øje med det antal behandlinger, psykologerne bruger.

Næstformand Merete Strømming udtaler til Politiken: “Behandlingen bliver styret ud fra timetal og økonomi, frem for om kvaliteten er i orden, og om klienten når det rigtige sted hen. Det betyder i mange tilfælde, at forsikringskunderne faktisk ikke får det, de er blevet lovet.

Gode råd fra Dansk Psykolog Forening

Politiken viderebringer også en række råd fra Dansk Psykolog Forening til de forsikringskunder, der får tildelt en psykolog gennem deres forsikring:

  • Undersøg, hvor mange timer forsikringen dækker, om der er en bestemt dato, hvor forløbet skal være afsluttet, og om der er bestemte problemstillinger ordningen ikke dækker.
  • Undersøg om timerne udleveres i mindre portioner, eller om psykolog og klient har kendskab til den samlede ramme fra start.
  • Undersøg om psykologen i sin behandling er styret af timehensyn.

Rådene tager afsæt i Dansk Psykolog Forenings faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser. Vi arbejder i øjeblikket på to pjecer om psykologbehandling gennem sundhedsforsikringer. Én der skal hjælpe arbejdsgivere med at gennemskue udbuddet af sundhedsordninger, og én, der retter sig mod den enkelte forsikrede medarbejder eller privatperson. Pjecerne udgives senere i år.

Dansk Psykolog Forenings arbejde for at sætte fokus på området

Politiken er blevet opmærksom på historien, fordi Dansk Psykolog Forening er meget aktive på denne dagsorden og bygger på vores undersøgelser, interview med næstformand, Merete Strømming og interview med medlemmer, vi har skabt kontakt til.

Kvalitet og vilkår på sundhedsforsikringsområdet er blandt de vigtigste mærkesager i foreningens arbejde for selvstændige psykologer. Vi holder løbende møder med netværksvirksomheder og forsikringsselskaber, hvor vi udfordrer og påtaler styring af behandlingsforløbene, og hvor vi fortæller om vores faglige standarder.

Læs mere om vores arbejde her.

Politiken har bragt i alt tre artikler og et debatindlæg om emnet denne uge

Baggrundsartikel om at psykologer føler sig pressede til lynbehandling med interview af Psykologforeningens næstformand, Merete Strømming og omtale af vores undersøgelser. Læs den her.

Case-interview med psykolog Andrea Klinkby. Læs det her.

Artikel med gode råd til forsikringskunder fra Dansk Psykolog Forening. Læs den her.

Debatindlæg “Man skal ikke snydes for den rette behandling, fordi man er forsikret” af Psykologforeningens næstformand, Merete Strømming og formanden for Danske Fysioterapeuter, Tina Lambrecht. Læs det her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge