Medlem får kontant afregning før jul på 55.000 kr

 I

Kontakt DP, hvis du er i tvivl om, at din løn er korrekt. Det gjorde et hospitalsansat medlem – og det giver hende nu en kontant afregning inden jul på 55.000 kr. Sagen kom et andet medlem på samme arbejdsplads til gode. Også dette medlem fik 55.000 kr. udbetalt ved samme lejlighed.

Det første medlem opdagede, at hun ikke havde fået hospitalstillægget på 8.800 (31.3.2000) trods mange års ansættelse og bad foreningen om hjælp til at bede arbejdsgiver udbetale tillægget, da arbejdsgiver ikke umiddelbart følte sig forpligtet til dette.

DP rejste derfor sagen over for arbejdsgiver, og derefter gik et langt forhandlingsforløb i gang. Undervejs opdagede DP tilfældigvis, at en anden psykolog på samme arbejdsplads heller ikke havde fået tillægget. Foreningens konsulent rejste derfor også dette krav.

Efter et års tovtrækkeri gav regionen sig og begge medlemmer, der har været ansat i en lang årrække får tillægget med tilbagevirkende kraft i fem år fra kravet er fremsat. Tillægget er i dag på 11.518 kr. Pengene udbetales samlet inden jul til begge medlemmer, sådan at begge nu får lidt ekstra at forsøde juletiden med. Og tillægget udbetales herefter fremadrettet.

Kontakt foreningen, hvis du er i tvivl om din løn er korrekt. Vi er klar til at gå din lønseddel igennem. Bemærk, at nogle regioner har indgået forhåndsaftaler, hvor hospitalstillægget indgår som en del af andet tillæg.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge