Medlem får oprejsning for aldersdiskrimination

 I

Dansk Psykolog Forening har forhandlet tæt på 200.000 kr. hjem til tjenestemandsansat psykolog, der blev udsat for aldersdiskriminerende behandling i forbindelse med nedlæggelsen af hans stilling.

Er man tjenestemandsansat, har man ret til tre års rådighedsløn, hvis man bliver opsagt, fordi ens stilling bliver nedlagt. Sådan er reglerne ifølge tjenestemandsregulativet, og den gælder også for ansatte, der er nået pensionsalderen og har ret til pension. Det afgjorde EU-domstolen i en dom i efteråret 2013.

Men indtil den dom holdt det offentlige arbejdsmarked sig til en undtagelse, der specifikt undtog tjenestemænd, der havde nået pensionsalderen. Ifølge den kunne tjenestemandsansatte, der var berettiget til pension, da de blev opsagt, slet ikke få rådighedspenge – eller ventepenge, som det også bliver kaldt, mens tjenestemænd der blev opsagt, før de nåede pensionsalderen, kunne få rådighedspenge frem til de var berettiget til pensionen. Og den praksis var altså ikke i orden ifølge EU-dommen, som betragter det som aldersdiskriminerende at gå ud fra, at den opsagte automatisk vil gå på pension, og ikke søge nyt job.

Psykologen, der i dette tilfælde var berettiget til folkepension, fik da også i første omgang afslag på sine rådighedspenge med henvisning til reglen om, at han kunne søge pension. Efter EU-dommen gik Dansk Psykolog Forening ind i sagen, men Regionen afviste stadig at udbetale rådighedsbeløbet, nu dog med henvisning til, at den ansatte havde fået en stor fratrædelsesgodtgørelse, som de mente havde samme formål som rådighedsbeløbet. Men Dansk Psykolog Forening fastholdt, at psykologen havde fået sin fratrædelsesgodtgørelse på grund af en ekstraordinær indsats, og at dette ikke havde noget at gøre med rådighedslønnen.

Sagen blev langstrakt, men endte godt: Dansk Psykolog Forening indgik i samarbejde med foreningens advokat forlig med Regionen om at betale psykologen godt ¾ af rådighedsbeløbet, svarende til tæt på 200.000 kr.

 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge