Medlemmer af Dansk Psykolog Forening er blevet mere tilfredse

 I

Medlemmerne er blevet mere tilfredse med forhandling, hjemmeside og psykologfaglige kurser. Nu sætter bestyrelsen lys på de unge medlemmer.

Medlemmerne er i løbet af det sidste år blevet mere tilfredse med Dansk Psykolog Forening. Det viser den seneste medlemsundersøgelse, der for tredje år i træk tegner et øjebliksbillede af medlemmernes tilfredshed.

Konkret viser undersøgelsen en stigende tilfredshed med blandt andet sekretariatets hjælp til forhandling, hjemmesiden, og psykologfaglige kurser. Den generelle medlemstilfredshed er steget fra 52 til 58 på en skala fra 0-100, siden Dansk Psykolog Forening gennemførte den første medlemsundersøgelse i begyndelsen af 2015.

Spot på tilfredshed blandt foreningens unge

Men selvom det går den rette vej med medlemstilfredsheden på langt de fleste ydelser, er der fortsat plads til forbedringer. Undersøgelsen viser, at foreningens medlemmer i alderen 23-30 år, som er arbejdsaktive eller arbejdssøgende er de mindst tilfredse, men den viser også, at variationen indenfor gruppen er stor.

Medlemmerne i aldersgruppen 29-30 år er de mest utilfredse. Gruppen består primært af offentligt ansatte og ansatte uden ledelsesansvar. På baggrund af undersøgelsen har bestyrelsen derfor besluttet at tage initiativ til dialog med foreningens Netværk af Yngre Psykologer og Studentersektionen for at få en drøftelse af, hvordan vi skaber mere værdi for denne målgruppe.

Foreningens initiativer omkring forbedring af medlemsservice vil løbende blive annonceret i nyhedsbrevene.

Læs en kort version af medlemsundersøgelsen for 2017. (Revideret september 2017)

Læs en kort version om tillægsrapporten om de unges tilfredshed her.

Undersøgelsen bygger på besvarelser fra 1852 medlemmer, svarende til 19 procent, og er gennemført fra 26. januar til 21. februar 2017.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge