Medlemmer meget tilfredse med DP’s telefonrådgivning

 I

Medlemmerne er meget tilfredse med telefonrådgivningen i Dansk Psykolog Forening.  Det viser en netop gennemført evaluering. 96 % af de medlemmer, som har valgt at evaluere angiver, at de enten er meget tilfredse eller tilfredse med den konkrete telefonrådgivning. Langt overvejende, nemlig 76 % er meget tilfredse med den konkrete rådgivning, som de har modtaget. Ingen medlemmer angiver at være utilfredse.

Baggrunden for at evaluere medlemstilfredsheden med telefonrådgivningen er blandt andet udsprunget af en kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af medlemstilfredsheden, som tilbage i 2015 viste, at tilfredsheden ikke var så god, som ønsket. Det førte til en række initiativer med fokus på at højne medlemstilfredsheden. Bestyrelsen besluttede blandt andet flere evalueringstiltag for at blive klogere på tilfredsheden med specifikke medlemsydelser. Den netop afsluttede evaluering giver indblik i medlemmernes tilfredshed med telefonrådgivningen.

Måden vi rådgiver på har stor betydning for oplevelsen af tilfredshed
Evalueringsskemaet er udviklet i et samarbejde med medarbejdere og medlemmer, og foreslår en række udsagn, som medlemmerne bliver bedt  om at angive deres grad af enighed omkring. Spørgsmålene i skemaet er udarbejdet på baggrund af en række værdier, som den enkelte medarbejder tilstræber at have i spil i hver enkelt telefonrådgivning eller kontaktpunkt med medlemmet. Værdierne, som er fælles for hele sekretariatet er: Kommunikation, respekt, forventningsafstemning, rummelighed og professionalisme.

Nogle af de udsagn, som medlemmerne er blevet bedt om at tilkendegive deres grad af enighed omkring lyder: ”Medarbejderen formulerede sig klart og forståeligt” og ”medarbejderen gav mig information, som matchede mit behov”. Hele 87 % af de adspurgte angiver at være ’helt enige’ i, at medarbejderen formulerer sig klart og forståeligt, mens 75 % er ’helt enige’ i, at medarbejderen har givet viden, som matchede behovet. Et andet udsagn lyder: ”Medarbejderen lyttede til, hvad jeg sagde og gav mig lov til at tale ud”. Her angiver 89 % at være ’helt enige’ i udsagnet.

De positive evalueringer peger på, at medarbejderne lykkes med at få værdierne i spil i de konkrete rådgivningssituationer.

– Vi evaluerer for at få viden om det som virker godt, og hvor vi kan gøre det bedre. Det siger Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening. Hun er glad for, at den netop afsluttede evaluering viser så stor tilfredshed med telefonrådgivningen i sekretariatet:

– Det betyder selvfølgelig rigtig meget for os at få så flotte evalueringer fra vores medlemmer. Vi vil måle på det relevante og kan se, at den måde der rådgives på har stor betydning for resultatet. Det er evalueringer med et læringsperspektiv. Og det er den tilgang til evalueringer, som det er ønsket fortsat at anvende rundt om i organisationen, siger Eva Secher Mathiasen, og fortsætter:

– Vi har brug for viden om det, som virker godt, og hvor vi kan gøre det bedre. På den måde får vi mulighed for at kompetenceudvikle i organisationen efter behov. Alt sammen med det mål at give vores medlemmer oplevelsen af den bedst mulige forening.

Baggrund

På baggrund af medlemsundersøgelser fra 2015 blev det til bestyrelsesmødet den 9. juni 2015 vedtaget, at der skal arbejdes med at udvikle og forbedre vores medlemsservice.

Som et tiltag herunder er sekretariatets telefonrådgivning er blevet evalueret i perioden den 11. april til den 6. maj. I alt 398 medlemmer fik tilsendt et evalueringsskema efter at have været i kontakt med foreningens sekretariatsansatte. 110 medlemmer valgte at besvare spørgsmålene. Det svarer til en evalueringsprocent på 27 %.

Evalueringsskemaerne blev prototypetestet blandt en række medlemmer. Sekretariatet vil gerne takke de medlemmer, som tog sig tid til at sikre skemaets brugervenlighed.

I løbet af sommeren udkommer en samlet rapport, hvor du kan læse mere om evalueringens resultater.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge