Medlemsarrangementer booster selvstændige psykologer

 I

Dansk Psykolog Forening har med en række inspirationsarrangementer sat fokus på udvikling af ydelser og forretningsmodeller for selvstændige psykologer. Trods et presset marked vælger et stigende antal psykologer nemlig at etablere sig som selvstændige.

Af Monica Lorenzo Pugholm, udviklingsenheden

Vi oplever i vores åbne rådgivning stadig flere psykologer, som efterlyser medlemstilbud, der kan hjælpe med at styrke den selvstændige. Der er en stor efterspørgsel på medlemsarrangementer.

Sådan lyder det fra Mikkel Hesselbæk Andreasen, konsulent for psykologer i liberalt erhverv i Dansk Psykolog Forenings sekretariat. Men livet som selvstændig er ikke altid et forjættet land.

”I rådgivningen fortæller vi vores medlemmer, at det ikke altid er let at være selvstændig, og man skal gøre sig nogle seriøse overvejelser før man beslutter sig. Dels er der det helt overordnede med, at man skal være autoriseret, når vi taler klinisk praksis. Men lige gyldig hvilken forretning man ønsker at drive, så skal man tænke over alt fra virksomhedsidé til markedsføring. Og så er der alt det praktiske med, at man også skal have en revisor og have tjek på årsregnskab og udgifter til lokaleleje. Det er også vigtigt, at man tænker over om det passer til ens personlighed at være selvstændig. For man er jo rigtig meget alene, så man skal i hvert fald have et godt netværk. Vi hører også fra de af vores medlemmer, som har været selvstændige gennem mange år, at markedet har forandret sig og er blevet mere presset. Men det ændrer ikke på, at stadig flere nedsætter sig som selvstændige”, fortæller Mikkel Hesselbæk Andreasen.

Priserne på det liberale marked er blandt andet presset i bund af faggrupper som fx også tilbyder rådgivning, coaching og personlig udvikling. Samtidig er private forsikringsselskaber med til at forringe de selvstændiges kår på det frie marked. Forsikringsselskaberne sidder på en meget stor andel af markedet for psykologydelser, og har derfor en position, hvor de kan påvirke kvalitet og vilkår i en negativ retning. Det sker blandt andet ved at nogle aktører forkorter behandlingsforløb i en grad, hvor det går ud over fagligheden og dermed klienterne. Det er et emne, som DP prioriterer højt. Samtidig er der det faktum, at psykologstanden er i vækst. Og at stadig flere ønsker at drive selvstændig virksomhed. Vilkårene kalder på handling på flere fronter fra foreningens side. Et af de tiltag, der er sat i gang er at styrke de selvstændige psykologer. Blandt andet ved at imødekomme efterspørgslen på arrangementer og uddannelsesdage. I Psykologforeningen har man valgt et fokus, som skal skærpe den selvstændiges kompetencer inden for både at udvikle, drive og brande sin forretning. Når fokus har været på udvikling og nytænkning, er det et forsøg på at undgå, at der kommer endnu flere af samme type klinisk praktiserende psykologer, som dem der allerede befinder sig på markedet.

Selvstændige psykologer vil styrkes

Det gav et boost. Og efterfølgende mærkede jeg, at jeg fik flere tilmeldinger på mine kurser.

Sådan lyder det fra psykolog Niels Bagge, som har deltaget på et medlemstilbud i DP om forretnings- og idé udvikling. Niels Bagge har egen praksis, hvor han ligesom mange andre psykologer tilbyder psykologsamtaler. På paletten af psykologydelser har han også kurser i blandt andet mindfulness. Og så tilbyder han kurser og supervision i emotionsfokuseret terapi til psykologer. Det var denne ydelse Niels Bagge i sær fik hjælp til at arbejde med på kursusdagene, og det har givet gode resultater, fortæller han:

”Det som overraskede mig mest var de mange gode ideer og initiativer blandt deltagerne. Det var dejligt at opleve. Også at folk havde en positiv ånd omkring andres projekter. Jeg blev styrket i at kommunikere stærkere omkring mit produkt”.

Forretningsudvikling og psykologfaglighed

Medlemmer på det liberale marked har gennem lang tid efterlyst arrangementer med fokus på udvikling af selvstændig virksomhed. En medlemsundersøgelse fra februar 2015 viste, at efterspørgslen blandt selvstændige medlemmer er høj. Psykologforeningen har allerede lanceret en række arrangementer og uddannelsesdage med fokus på drift, udvikling samt profilering. Men selvom man som medlem skal støttes i at turde tænke innovativt omkring psykologfagligheden er det ifølge Niels Bagge helt centralt, at det aldrig sker på bekostning af den psykologfaglige kvalitet.

Vi skal i foreningen være bedre til at understøtte en kultur og identitetsudviklingsproces, hvor forretningsandelen får mere plads. Men dette må aldrig ske på bekostning af fagligheden. Uden faglighed bliver psykologen blot en anden coach i mængden af behjertede terapeuter.

FAKTA

Dansk Psykolog Forening har i løbet af 2015 afholdt medlemsarrangementer og efterfølgende uddannelsesdage for selvstændige psykologer.

Fokus har været på markedsføring på de sociale medier samt forretningsudvikling.

Herudover har foreningen haft etableret en mentorordning for selvstændige psykologer, som er i gang med at blive evalueret.

I 2016 fortsætter Dansk Psykolog Forening med at lancere nye tiltag for at styrke psykologer i liberalt erhverv

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge