Din viden og kompetencer gør foreningen stærkere.
Som aktivt medlem kan du gennem et eller flere faglige netværk udvikle din faglige viden og få indflydelse på din fagforening.

Der er flere forskellige netværk, du kan blive aktiv i:

Generalforsamlingen

Hvert tredie år bliver du inviteret til generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens ”højeste myndighed”. Her tager de fremmødte medlemmer stilling til beretning, forslag til ændringer i vedtægterne samt arbejdsprogrammet for de kommende tre år.

Generalforsamlingen vedtager også budget og tager altså også stilling til medlemskontingentet.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindelig stemmeflertal blandt de deltagende medlemmer.

På generalforsamlingen kan du også møde de kandidater, der stiller op til formandsposten og til bestyrelsen samt Etiknævnet. Du kan også selv stille op. Kandidaterne præsenterer sig på generalforsamlingen, men valget finder først sted efter generalforsamlingen ved en online urafstemning blandt alle Dansk Psykolog Forenings medlemmer.

Kredse

Som medlem af Dansk Psykolog Forening er du automatisk tilknyttet en kreds. Hvis du er i beskæftigelse, hører du til det geografiske område, som du arbejder i – er du ledig hører du til det område, du bor i. Kredsene har ansvaret for lokale psykologspørgsmål.

Læs mere om kredsenes aktiviteter og kontakt din kredsstyrelse for at høre mere om dine muligheder for at blive aktiv i kredsen.

Sektioner

Sektionerne repræsenterer medlemmerne på det ansættelsesmæssige område. Hvis du fx arbejder på et hospital, tilhører du hospitalssektionen. Du kan også være medlem af en sektion indenfor et andet fagligt område end dit eget arbejdsområde.

Se de forskellige sektioner og find ud af, hvem du skal kontakte, hvis du vil være en aktiv del af en af sektionerne.

Faglige Selskaber

Dansk Psykolog Forenings mange faglige selskaber arbejder for at fremme udviklingen inden for deres psykologfaglige områder. Selskaberne arrangerer seminarer, temadage og gå-hjem-møder, udarbejder pjecer og udtaler sig om faglige spørgsmål. Alle i Dansk Psykolog Forening kan være medlem af et eller flere selskaber.

Læs mere om faglige selskaber.

OPRET ET NYT NETVÆRK

Alle medlemmer kan oprette et nyt selskab eller et fagligt netværk, når bare det består af mindst 30 personer og har et fagligt formål: dvs. har til formål at fremme udviklingen af psykologfaglige områder.

Få råd om, hvad der skal til for at opnå økonomisk tilskud til et nyt netværk hos chefsekretær Susanne Hørdam suh@dp.dk.

Få inspiration, deltag i debatten og ‘synes godt om’ vores Facebookside.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge