Godtgørelse af honorar

Blanket til afregning af honorar til oplægsholdere og undervisere.

  Adresse

  Postnummer og by

  Bankoplysninger

  Reg. nr.:

  Konto nr.

  CPR-nummer eller CVR-nummer

  Medlemsnummer

  Mødedato

  Mødested

  Kursus-/mødetitel:

  Honorar: (kr.)

  Godtgørelse ifølge vedlagte bilag/købte billetter: (kr.)

  Ved bilkørsel angives bilens reg. nr.:

  Ved bilkørsel angives antal kørte km. (km á 2,17 kr.):

  Vedhæft bilag