Medlemskabelse og tilfredshed

 I

Vores medlemmer kommer til foreningen med forskellige behov og tilgange til service og foreningsarbejde. Men medlemskabet er bundet op på professionsidentitetens vilkår for udfoldelse og anerkendelse i og uden for foreningen.

Det viser rapporten PROFESSION PÅ SPIL – en kvalitativ undersøgelse af medlemsservice og medlemsskabelse i Dansk Psykolog Forening.

Undersøgelsen er led i et 2-årigt innovationsprojekt med titlen ’Projekt Medlemsservice’. Formålet med projektet er overordnet set at skabe mere værdi for – og bedre medlemsservice til – foreningens medlemmer.

Den kvalitative undersøgelse suppleres af en kvantitativ undersøgelse af medlemmernes tilfredshed fra februar/marts 2015. Her viser et øjebliksbillede af medlemmernes tilfredshed bl.a., at cirka hvert fjerde medlem har en høj generel tilfredshed med sit medlemskab af foreningen, mens cirka hver femte medlem har en lav generel tilfredshed.

Du kan læse mere i de to rapporter Projekt medlemsservice Survey 2015 (pdf) og Projekt medlemsservice Survey 2015 (pdf)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge