Medlemsmøde om ændringer i pensionsordningen

 I

MP Pension nedsætter beregningsrenten fra 4,25 % til 3,75 % fra 1. januar 2017. Det medfører, at dine risikodækninger vil blive lavere. Men du har mulighed for at justere din pensionsordning, og det er særligt relevant for dig, hvis du er syg eller ikke har udsigt til at komme tilbage på job. Kom til medlemsmøde og hør mere.

Af Kim Rønsholt, forhandlingskonsulent i DP

MP Pensions bestyrelse har besluttet at nedsætte beregningsrenten fra 4,25 % til 3,75 % fra 1. januar 2017. Det har de gjort for, at du og andre medlemmer fortsat får et realistisk billede af jeres fremtidige pensionsudbetalinger.

Når beregningsrenten nedsættes, vil dine risikodækninger (invalide-, ægtefælle/samlever-og børnepension) blive lavere. Men du har mulighed for at justere din pensionsordning, så faldet bliver mindre. Det er særligt relevant for dig, hvis du er syg, eller hvis du af andre årsager ikke har udsigt til at komme tilbage til arbejdsmarkedet.

Du kan tilpasse din invalidepension, så den får samme niveau som ved udgangen af 2016, uden at afgive helbredsoplysninger inden 30. april 2017. Herefter skal du afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger, hvis du vil ændre noget.

Kom til medlemsmøde i Aarhus og København

Dansk Psykolog Forening og MP Pension inviterer til medlemsmøde. Hør mere om ændringerne og dine muligheder her. Tilmeld dig:

Aarhus torsdag den 23. marts 2017, kl. 17.00 – 18.30, Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3, 8000 Aarhus C.

København mandag den 27. marts kl. 17.00 – 18.30, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø.

Her kan du møde Niels Kjeldsen (Aarhus) og Kim Rønsholt (København) fra Dansk Psykolog Forening, Arne Grønborg, medlem af MP Pensions bestyrelse, udpeget af Dansk Psykolog Forening samt markeds- og kundechef i MP Pension, Kenneth Petersen.

Der vil være sandwich og drikkevarer.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge