Medlemsundersøgelse om autorisationsforhold

 I

En undersøgelse af psykologers forhold under autorisation viser generelt gode forhold for at opnå autorisation, dog med en tendens til, at det nu tager længere tid, og at nogle arbejdsgivere sparer på supervision og autorisationstillæg.

PPR og psykiatrien tilbyder de bedste forhold for uddannelsen, mens autorisation er mere problematisk indenfor arbejds- og organisationspsykologi og især uddannelse og forskning.

DP tager nu fat i Danske Regioner og KL for at afdække deres ønsker og behov.

Læs mere her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge