Men samme dagsorden

 I

Efter regeringsomdannelsen den 3. februar har man på de såkaldt politiske iagttagere kunnet forstå, at rigtig meget er ændret i dansk politik. Vi tillader os at tro på de hidtidige dagsordeners beståen, uanset personerne er nye.

Både statsministeren og den radikale leder har understreget, at regeringens politik er uændret.

Dansk Psykolog Forening har politiske ambitioner, som rækker en del ud over, hvad der er blevet leveret på social- og sundhedsområdet. Sådan må det være. Det skal ikke hindre os i at sige tak til de nys afgåede ministre, Karen Hækkerup og Astrid Krag, i hvem vi har mødt lydhøre og kompetente samarbejdspartnere.

Ligeledes ønsker vi de nye ministre til lykke med udnævnelsen og glæder os til at arbejde videre med det stof, som har været på den fælles dagsorden, men hvis løsning endnu ikke ligger lige om hjørnet.

Vigtige opgaver er der nok af. Eksempelvis overtager den nyudnævnte sundhedsminister, Nick Hækkerup, en politik, hvor målet om at ligestille psykisk og somatisk sygdom rager op over dem alle. Det er ikke på nogen måde holdbart at opretholde en orden i sundhedsvæsenet, hvor der er friere adgang til gips end til psykologisk behandling. Eller hvor borgere med en privat sundhedsforsikring har nemmere adgang til at blive hjulpet for offentlige midler.

Psykiatrien kommer til at fylde meget i sundhedsministerens første arbejdsår. I 2013 kom regeringens psykiatriudvalg med en række anbefalinger, og nu venter vi på en handlingsplan for at realisere de væsentligste. Om godt et halvt år skal de psykiatriske patienter så have en udredningsgaranti – som den sidste patientgruppe.

Tingene er i bevægelse, men udfordringerne også til at tage at føle på – ikke mindst når låget på pengekassen holdes stramt lukket.

Løsningerne findes alligevel. Vi hjælper gerne.

Velkommen til!

Leder (PDF)

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge