Men ventetiderne –

 I

Regeringens Carsten Koch-udvalg er sat i verden for at fremsætte forslag til en bedre beskæftigelsesindsats.
Udvalgets seneste rapport kom i marts og omhandlede jobskabelse for “borgere i udkanten af arbejdsmarkedet”. Knap 300 sider og 28 anbefalinger til, hvordan samfundet bliver bedre til at integrere udsatte borgere på arbejdsmarkedet. Den røde tråd i rapport og anbefalinger er et større fokus på virksomhedsrettede tilbud og økonomiske incitamentstrukturer, der skal motivere både borgere og kommuner.

Vi kan bestemt forbedre indsatsen over for udsatte borgere mange steder. Desværre har indholdet og de praktiske implikationer dog alvorlig slagside til netop dem, det handler om: de udsatte. Borgere med fx alvorlige, behandlingskrævende psykiske lidelser hjælpes ikke med trusler om, at man fjerner kontanthjælpen, hvis ikke de bliver raske, velfungerende og kommer i arbejde.

En kommune, der belønnes, når en borger kommer i beskæftigelse, vil oplagt få incitament til at overse dem, for hvem indsatsen er mest ressourcekrævende, og fokusere på dem, der er knap så langt fra ”udkanten af arbejdsmarkedet”.

Ønsket om at få personer med psykiske lidelser hurtigt i job modarbejdes af den træghed, der skyldes de lange ventetider i psykiatrien.

Kommunernes Landsforening har selv gjort opmærksom på de problemer, man i flere kommuner oplever, når patienter skal videre i de regionale psykiatriske tilbud, men bremses af manglende behandlingskapacitet.

Ventetid til psykiatriske tilbud er en barriere for samspillet mellem sundhedsområdet og beskæftigelsesindsatsen. Hvorfor er et så væsentligt forhold ikke indeholdt i rapportens anbefalinger? lyder et spørgsmål fra KL, vi også i Psykologforeningen tilslutter os.

Problemet er alt andet end marginalt, for patienter i psykiatrien fylder meget i denne sammenhæng. I den udstrækning beskæftigelsespolitikken handler om at forvandle borgere fra patientrollen til aktive bidragydere på arbejdsmarkedet, savner vi anbefaling nr. 29 i rapporten.

Leder (pdf)

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge