Mere nyt til selvstændige psykologer om Covid-19

 I

Her kan du læse om

  • En vanskelig tid for selvstændige psykologer
  • Sundhedsstyrelsen: Du må stadig udføre face-to-face behandling, hvis der er tale om en såkaldt kritisk funktion
  • Medlemmer hos MP Pension kan sætte indbetalinger på pause uden at miste forsikringer
  • Regulering af aftalte honorarer for selvstændige psykologer pr. 1. april 2020
  • Coronasiden og FAQ til selvstændige psykologer på foreningens hjemmeside

Du finder de tidligere nyheder, Dansk Psykolog Forening har sendt om corona-smitte på vores nyhedsside.

Du er også velkommen til ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål: Mail: dp@dp.dk. Telefon: 35 26 99 55.

En vanskelig tid for selvstændige psykologer

Den nuværende situation med corona-smitte i Danmark er vanskelig for selvstændige psykologer. Mange skal overveje, i hvilket omfang, de skal holde åbent for fremmøde i klinikken. Mange skal som noget nyt sætte sig ind i brugen af videokonsultationer. Og mange skal derudover håndtere et stort fald i omsætningen og den økonomiske usikkerhed, det medfører.

Vi hjælper selvstændige psykologer, så godt vi kan. Dels arbejder vi for løsninger, der kan lette situationen for jer. Og dels rådgiver vi jer gennem nyhedsmail og hjemmeside, ligesom vi rådgiver alle jer, der skriver og ringer til os. Læs her sammenfatning om de tre emner, der kommer flest spørgsmål om.

Om at modtage klienter i praksis:

Sundhedsstyrelsens har udarbejdet notat om kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19 epidemien. Dansk Psykolog Forening har afventet en udmelding fra Sundhedsstyrelsen, hvor de præciserer, hvad notatet betyder for praktiserende psykologer. Den er nu kommet og kan læses i nyheden længere nede.

Økonomisk kompensation:

I forhold til fald i omsætning, så har vi tidligere omtalt den hjælpepakke, Folketinget har vedtaget, der giver mulighed for økonomisk kompensation til selvstændige. Vi melder ud til jer, når myndighederne åbner for at ansøge om kompensation. Der vil være en række af jeres spørgsmål om kompensation, hvor vi må henvise til de relevante myndigheder for svar. Det håber vi, I har forståelse for.

Vi kan oplyse om, at der er oprettet en særlig hotline for virksomheder med spørgsmål til coronavirus med telefonnummer 7220 0034.

Erhvervsstyrelsen har desuden på deres hjemmeside omtalt, hvordan man som virksomhed kan få sparring om håndtering af corona-krisen i sin virksomhed hos de seks regionale erhvervshuse.

Det er også muligt at finde Virksomhedsguiden på Facebook.

Videoløsning:

Mange selvstændige psykologer kontakter os i disse dage for at få rådgivning om, hvorvidt konkrete videoløsninger er tilstrækkeligt sikre i henhold til GDPR. Det er fortsat sådan, at vi ikke har mulighed for at vurdere, hvorvidt enkelte løsninger er sikre nok.

Dansk Psykolog Forening har indgået aftale med Danske Regioner om en teknisk løsning via sundhed.dk.
Læs mere om aftalen i vores nyhedsbrev fra 25. marts 2020.

Vi har desuden tidligere meldt ud, at virksomheden Danastar har oplyst os, at deres løsning G Suite Professional er GDPR-compliant, og at man som psykolog kan være sikker på, at alle data opbevares krypteret og ikke forlader Europa.

Sundhedsstyrelsen: Udfør kun face-to-face behandling, hvis der er tale om en såkaldt kritisk funktion

Sundhedsstyrelsens har udarbejdet notat om kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19 epidemien.

Sundhedsstyrelsen har bedt Dansk Psykolog Forening om at formidle notatet til foreningens medlemmer. Praktiserende psykologer er ikke nævnt i selve notatet, hvilket vi har sat spørgsmålstegn ved. Sundhedsstyrelsen har tilkendegivet, at praktiserende psykologer er omfattet af notatet, og at de vil blive nævnt, når notatet bliver revideret. Du finder notatet her på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Dansk Psykolog Forening har afventet en udmelding fra Sundhedsstyrelsen, hvor de præciserer, hvad notatet betyder for praktiserende psykologer. Den har vi nu fået og viderebringer hermed:

Ligesom resten af samfundet skal man som sundhedsperson og privatpraktiserende psykolog under COVID-19 epidemien begrænse fysiske møder så meget som muligt af hensyn til at reducere risiko for smittespredning.

Derfor skal privatpraktiserende psykologer kun udføre face-to-face behandling hvis det er tale om en såkaldt kritisk funktion, og kun hvis forholdsreglerne for at undgå smittespredning kan overholdes. Sundhedsstyrelsen opfordrer dog til at kritiske funktioner udføres via telefon eller video i det omfang det er muligt.

Det skal understreges at “kritisk funktion” ikke betyder “akut”, men at man som psykolog fagligt vurderer, at klienten ikke bør/kan pausere behandlingen idet det ville medføre forhindring af nødvendig bedring.

Det er altid den privatpraktiserende psykolog selv, der foretager den konkrete faglige vurdering i henhold til hver enkelt klient.

Ikke-kritiske funktioner i privat psykologpraksis kan således fortsat varetages uden fremmøde, fx via telefon eller video.

Ifølge Sundhedsstyrelsen må du således som privatpraktiserende psykolog stadig behandle klienter face-to-face så længe du kan overholde gældende forholdsregler vedr. smittespredning og såfremt du vurderer, at det er tale om en såkaldt “kritisk funktion”.

Indlæg bragt på vegne af MP Pension: Medlemmer kan sætte indbetalinger på pause uden at miste forsikringer

Corona-virus hærger over alt i det danske samfund – ja, i hele verden. Derfor er vi i MP Pension klar med en hjælpende hånd til selvstændige og selvbetalende medlemmer i MP Pension, der er presset på økonomien. Fra dags dato kan de undlade med at indbetale til deres pensionsordning og alligevel beholde alle deres forsikringer de næste tre måneder.

Ordningen gælder for de medlemmer, der ikke fast har indbetalt til deres pension i over seks måneder. Har medlemmerne indbetalt til deres pensionsordning fast i over seks måneder, har de som altid forsikringer i op til et år. Denne gruppe er altså sikret.

Tilbuddet om at udskyde at indbetale til pension gælder, indtil andet meldes ud.

Skriv til os, hvis du vil benytte tilbuddet – eller hvis du er i tvivl.

https://mppension.dk/

 

Regulering af aftalte honorarer for selvstændige psykologer pr. 1. april 2020

1. april 2020 reguleres de aftale honorarer for selvstændige psykologer.

Det socialt-psykologiske samarbejde stiger med knap 1 %
Honorarerne i det socialt-psykologiske samarbejde stiger pr. 1. april 2020 med 0,97 %. Det betyder, at timeprisen stiger med 10 kr. fra 1.048 kr. til 1.058 kr.

Find blanketterne samt den gældende og den nye honoraroversigt her.

Blanketsamarbejdet med Forsikring og Pension stiger med lige over 2 %
Honorarerne stiger pr. 1. april 2020 med 2,05 %. Det betyder, at timeprisen stiger med 26 kr. fra 1.278 kr. til 1.304 kr.

Find blanketterne samt den gældende og den nye honoraroversigt her.

Coronasiden og FAQ til selvstændige psykologer på foreningens hjemmeside
Vi sender i disse uger masser af information ud til jer medlemmer om, hvordan I skal forholde jer til corona.

På Dansk Psykolog Forenings hjemmeside, finder du nyheder samt generelle spørgsmål & svar på Coronasiden.

Du kan klikke videre fra den side og finde flere spørgsmål og svar til psykologer i forskellige ansættelser, herunder selvstændige psykologer. For at komme ind på den side, skal du bruge passwordet, som vi tidligere har udsendt pr. mail.
Du kan også gå direkte til siden Medlemsfaq og komme ind med password.

FAQ’en bliver opdateret løbende med nye informationer, spørgsmål, svar og nyheder – både når det gælder det generelle og det mere områdespecifikke, alt efter, hvor du arbejder.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge