Mere nyt til selvstændige psykologer om COVID-19

 I

Her kan du læse om

  • Regeringens forslag til økonomisk kompensation
  • Dansk Psykolog Forenings opfordring til netværksvirksomheder og forsikringsbranchen

Dansk Psykolog Forening informerer løbende til selvstændige psykologer i forbindelse med situationen med corona-smitte. Du finder de tidligere nyheder, Dansk Psykolog Forening har sendt om corona-smitte her på nyhedssiden.

Du er også velkommen til ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål:  Mail: dp@dp.dk. Telefon: 35 26 99 55.

Økonomisk kompensation for selvstændige

Regeringen har i dag fremsat forslag om, at selvstændige virksomheder kompenseres for deres indtægtsnedgang. Regeringen vil i løbet af dagen indkalde Folketingets partier til politiske drøftelser af dette forslag. Det bemærkes derfor, at nedenstående model for kompensation af selvstændige indtil videre ikke er politisk vedtaget. Vi følger udviklingen løbende og melder ud, så snart der er landet en endelig løsning.

Konkret foreslår regeringen, at selvstændige virksomheder, der oplever mere end 30 pct. nedgang i omsætningen som konsekvens af COVID-19 virus kan blive kompenseret. Kompensationen er 75 pct. af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Kompensationsordningen dækker perioden 9. marts til 9. juni og er under forudsætning af, at virksomheden højst har 10 fuldtidsansatte.

Eksempel:

En selvstændig forventer et månedligt omsætningstab på 40.000 kr. i perioden fra 20. marts til 20. maj som følge af corona-virus. Den gennemsnitlige månedlige omsætning for den selvstændiges selskab var i regnskabsåret 2019 på 100.000 kr. Omsætningstabet svarer dermed til 40 pct.

Med regeringens nye kompensationsordning får den selvstændige derfor 23.000 kr. i kompensation fra staten pr. måned frem til 20. maj, svarende til den maksimale månedlige kompensation. Den selvstændige får på den måde bedre mulighed for at opretholde sit forsørgelsesgrundlag i den ekstraordinære situation.

Dansk Psykolog Forenings opfordring til netværksvirksomheder og forsikringsbranchen

Den 13. marts 2020 sendte vi en henvendelse til de største netværksvirksomheder på markedet for sundhedsforsikringer/sundhedsordninger med følgende to opfordringer i forbindelse med situationen med corona-smitte i Danmark:

  1. Netværksvirksomheder bør give psykologerne i deres netværk fleksibilitet til at gennemføre video- og telefoniske konsultationer i de tilfælde, hvor psykologen vurderer, det r fagligt relevant. Vi har i samme omgang orienteret dem om den midlertidige tillægsaftale på den offentlige ordning.
  2. Netværksvirksomhederne bør overveje en model for økonomisk kompensation af psykologerne i deres netværk i forbindelse med de afbud fra klienter gennem samarbejdet i denne særlige situation. På den måde mener vi, de kan tage ansvar for, at de økonomiske konsekvenser som fælge af corona-smitte ikke bliver alt for store for de selvstændige psykologer.

Vi har desuden sendt en henvendelse til forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring & Pension med opfordring til, at forsikringsselskaberne udviser en fleksibilitet overfor forsikringskunder, så de i denne særlige situation får mulighed for at få psykologisk konsultation via video eller telefon, såfremt psykologen finder det fagligt relevant på trods af eventuelle begrænsninger i deres forsikringsbetingelser.

Brancheorganisationen F&P er vendt tilbage til os og oplyser, at de har videreformidlet vores henvendelse til deres medlemsorganisationer med en opfordring til, at de bakker op om vores aftale om video- og telefonkonsultationer.

Flere af netværksvirksomhederne er også vendt tilbage til os. Vi får forskellige meldinger. Flere bakker op om video- og telefonkonsultationer, og også om at de vil undersøge mulighederne for at understøtte psykologerne i en vanskelig tid. Andre er mere henholdende og atter andre er ikke vendt tilbage til os. Om det betyder, at I vil få noget økonomisk kompensation for afbud fra klienter, kan vi ikke vide, men det håber vi selvfølgelig.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge