Mere til selvstændige psykologer om COVID-19

 I

Her kan du læse om

 • Vedtaget kompensationsordning til selvstændige erhvervsdrivende og freelancere
 • Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter

Nedenstående oplysninger er baseret på Finansministeriets faktaark, som du finder her. Du kan finde mere information om, og evt. yderligere krav til, ordningerne i aftaleteksten, som du kan hente samme sted.

Dansk Psykolog Forening informerer løbende til selvstændige psykologer i forbindelse med situationen med corona-smitte. Du finder de tidligere nyheder, Dansk Psykolog Forening har sendt om corona-smitte her på nyhedssiden.

Du er også velkommen til ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål: Mail: dp@dp.dk. Telefon: 35 26 99 55.

Økonomisk kompensationsordning til selvstændige erhvervsdrivende og freelancere

Der er nu vedtaget en hjælpepakke, der skal være med til at holde hånden under de mange selvstændige og små erhvervsdrivende. Hjælpepakken indebærer, at selvstændige, der oplever mere end 30 procent nedgang i omsætningen som konsekvens af COVID-19 virus, kan blive kompenseret. Kompensationen fra staten er 75 procent af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, kan kompensationen udgøre op til 46.000 kr. pr. måned.

Det vil også være muligt at få støtte for selvstændige uden CVR-nr., som har oplevet et fald i B-indkomsten på 30 pct. Den selvstændige kan i dette tilfælde få dækket 75 procent af tabet i B-indkomst, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Den selvstændige eller erhvervsdrivende kan højst få kompensation i tre måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni. Det er en forudsætning, at virksomheden ikke har mere end 10 fuldtidsansatte, samt at omsætningen tidligere har været over 15.000 kr. pr. måned i snit.

Virksomhederne vil ikke kunne få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige støtteordninger indført som følge af COVID-19.

Konkrete spørgsmål vedrørende hjælpepakken, herunder om du er berettiget til kompensation jf. ovenstående, rettes til Erhvervsstyrelsen, jf. nedenstående information om ansøgning og udbetaling.

Dokumentationskrav

For at modtage kompensation er det et krav, at der skal følge en tro- og love-erklæring med indmeldelsen af et forventet omsætningstab. Virksomhedsejeren skal ligeledes begrunde, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19. Virksomhedsejeren skal efterfølgende dokumentere et omsætningstab på over 30 procent for den angivne kompensationsperiode i forhold til den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Erhvervsstyrelsen vil pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand.

Hvis omsætningen ikke er faldet med 30 procent i kompensationsperioden, skal kompensationen samt renter tilbagebetales.

Kompensationen samt renter skal desuden tilbagebetales, hvis virksomhedsejerens personlige indkomst i skattesystemet for regnskabsåret 2020 overstiger 0,8 mio. kr.

Eksempel

En selvstændig forventer et månedligt omsætningstab på 40.000 kr. i perioden fra 20. marts til 20. maj som følge af corona-virus. Den gennemsnitlige månedlige omsætning for den selvstændige var i regnskabsåret 2019 på 100.000 kr. Omsætningstabet svarer dermed til 40 procent. Med kompensationsordningen får den selvstændige derfor 23.000 kr. i kompensation fra staten pr. måned frem til 20. maj, svarende til den maksimale månedlige kompensation. Den selvstændige får på den måde bedre mulighed for at opretholde sit forsørgelsesgrundlag i den ekstraordinære situation.

Ansøgning og udbetaling

Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger hurtigst muligt. Information herom vil blive offentliggjort på virksomhedsguiden.dk.

Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter

Der indføres en midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter baseret på følgende principper:

 1. Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation
 2. Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen hjemme (mere end 40 procent)
 3. Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 procent.
 4. Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt
 5. Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage
 6. Virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke, kan få kompensation på 100 pct. af de faste udgifter

Afgrænsning af ordningen

I ordningen kan virksomheder få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og uopsigelige kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing), hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang.

Andelen af de faste udgifter, der kompenseres er følgende:

 • 80 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
 • 50 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
 • 25 procent, hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.

Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 25.000 kr. i perioden (henset til udgifterne ved revisorpåtegnelsen). Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.

Ansøgning, kriterier og kontrol

Virksomheden kan ansøge om kompensation ved at sende en revisorpåtegnet opgørelse over sine faste udgifter de tre foregående måneder. Den forventede omsætningsnedgang som følge af COVID-19 opgøres for hele eller dele af perioden fra 9. marts 2020 til 9. juni 2020 med reference til samme periode i 2019. Virksomheden bekræfter med tro og love, at omsætningen er faldet. Dernæst udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen. Der kan ydes 80 procent støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, såfremt en ansøgning udløser kompensation.

Eksempel

En restaurantejer kan som følge af det midlertidige forbud ikke bespise gæster i sin restaurant, men opretholder et salg på 15 procent af sin normale omsætning via take away. Da restauranten oplever en omsætningsnedgang på 85 procent, kan den få kompenseret 80 procent af sine kompensationsberettigede faste udgifter:

Faste udgifter pr. måned:

 • Månedlig huslejeudgifter: 18.000 kr.
 • Uopsigelig leasingaftale på varevogn: 5.000 kr.
 • Renteudgifter på gæld til køkkeninventar: 4.000 kr.
 • I alt: 27.000 kr. Kompensation: 21.600 kr. (svarende til 80 procent af 27.000 kr.).

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge