Mette Skovgaard Væver udpeget som medlem af Børnerådet

 I

Børne – og Socialminister Mai Mercado har udpeget nye medlemmer til Børnerådet for en treårig periode for perioden 1. januar 2019 til og med 31. december 2021. Cand.psych., Ph.D og lektor i klinisk børnepsykologi på Københavns Universitet, Mette Skovgaard Væver, er et af de nye medlemmer.

Mette Skovgaard Væver, lektor i klinisk børnepsykologi på Københavns Universitet, er udpeget som nyt medlem af Børnerådet. I sin daglige forskning interesserer hun sig for den betydning børns opvækst og udvikling har for deres psykiske sundhed og trivsel. Til samfundsvidenskab.dk siger hun:

”Jeg har en særlig interesse i, at vi som samfund bliver bedre til at opdage og sætte ind med tidlig hjælp til de yngste udsatte børn og deres familier. (…) Det er vigtigt, at vi får den nyeste forskningsbaserede viden ud at virke i praksis, så vi med tidlige indsatser kan fremme og styrke børn psykiske sundhed tidligt og sikre, at alle børn får en god start og de bedste udviklingsbetingelser i deres opvækst”.

Mette Skovgaard Væver er leder af Center for Tidlig Indsats og Familieforskning på Københavns Universitet og blev indstillet til posten af Dansk Psykolog Forening. Børnerådet fik samtidig ny formand: Mette With Haagensen.

Børnerådet blev etableret i 1994 og er et uafhængigt og tværfagligt råd, der som led i sin fortalervirksomhed skal informere og rådgive regering og Folketing om børns forhold i samfundet og arbejde for at sikre børns rettigheder. Medlemmerne vælges blandt en række kandidater, som er blevet indstillet af organisationer på børneområdet og sker ud fra kandidaternes kompetencer, med vægt på at sammensætte en bred vidensprofil med mange forskellige fagligheder inden for børneområdet.

Læs mere om udpegningen i Socialministeriets pressemeddelelse og på Det samfundsvidenskabelige Fakultets hjemmeside.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge