Mia Skytte O’Toole får DP’s Juniorforskerpris

 I

Mia Skytte O’Toole modtager Dansk Psykolog Forenings Juniorforskerpris. Mød Mia på Årsmødet.

Jesper Rais / raisfoto

På baggrund af et enstemmigt bedømmelsesudvalg er Mia Skytte O’Toole blevet valgt som årets – og Dansk Psykolog Forenings første – juniorforsker.

Mia modtager prisen for sin forskning indenfor klinisk psykologi, hvor hun har anvendt en original og innovativ tilgang til psykologisk forskning med fokus på emotioner og emotionsregulering til behandling af bl.a. angst og depression, og hun har herigennem bidraget til udviklingen af en ny terapeutisk metode. Mias forskning har udmøntet sig i et betydeligt antal udgivelser i internationale videnskabelige tidsskrifter og præsentationer ved nationale og internationale konferencer. Kvaliteten af hendes forskningsresultater og dens relevans underbygges yderligere af en række bevillinger af forskningsmidler til hende og hendes projekter. Mia har allerede opnået imponerende meget i sin forholdsvis korte forskerkarriere, og hendes fremtidige forskningsprojekter fremstår som yderst lovende og relevante.

Vinderen af Dansk Psykolog Forenings juniorforskerpris blev udvalgt til Bedømmelsesudvalgets møde d. 28. marts 2017. Udvalget skulle forholde sig til følgende fire kriterier, som vinderen skulle leve op til:

  • Bidraget særligt til afdækningen af et strategisk vigtigt praksisområde for psykologer.
  • Bidraget særligt til udviklingen af psykologi som videnskab
  • Bidraget særligt til udvikling af kvalitet i psykologernes praksis,
  • Anvendt en original tilgang til psykologisk forskning

Mia Skytte O’Toole og hendes forskning udmærker sig inden for alle de fastlagte kriterier.

Prisoverrækkelse på årsmødet den 25. august 2017

Dansk Psykolog Forening ønsker Mia stort tillykke med prisen. Diplom og 25.000 kr. vil blive overrakt til årsmødet d. 25 august 2017, hvor prismodtageren også vil holde et oplæg om sin forskning.

– Prisen er med til at iscenesætte den unikke strategiske forskning som psykologien bidrager med, et forskningsfelt der både kan og bør spille en større rolle i indretningen af det gode samfund, siger formand for Dansk Psykolog Forening Eva Secher Mathiasen.

-Jeg er som formand for foreningen glad og stolt over at se et så stort og flot felt af indstillede ansøgere. Det lover godt for fagets fremtid, og jeg glæder mig personligt til både at overrække prisen og høre Mia holde oplæg på årsmødet den 25. august i Aalborg.

De nominerede
Udover Mia Skytte O’Toole nominerede bedømmelsesudvalget fire yngre forskere blandt de i alt 18 indstillede psykologer. Alle udmærkede sig ligeledes særligt inden for de opsatte kriterier. De fire øvrige nominerede var:

  • Ali Amidi, forskningsområde: Sundheds- og neuropsykologi
  • Christian Gaden Jensen, forskningsområde: Sundhedspsykologi
  • Kristian Sandberg, forskningsområde: Kognitionspsykologi og kognitiv neurovidenskab
  • Maj Hansen, forskningsområde: Klinisk Psykologi med særligt fokus på psykotraumatologi

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge