Midler til styrket indsats for udsatte børn og unge

 I

Satspuljepartierne har udmøntet 196,6 millioner kroner i ansøgningspuljer om kvalitetsudvikling af PPR, udbredelse af efterværn til tidligere anbragte unge og styrkelse af anbragte unges evne til mentalisering. Formand for Dansk Psykolog Forening, Eva Secher Mathiasen, opfordrer på psykologernes lukkede Facebookside psykologerne i PPR til at søge fra deres kommune.

– Vi arbejdede i sidste satspuljeforhandlinger rigtig meget for blandt andet denne bevilling med henblik på at styrke den tidlige indsats i kommunerne, undgå at børn ender i B&U-psykiatri og fremme samarbejdet mellem PPR og kommunens institutioner.

– Jeg håber rigtig meget, at psykologer i PPR vil tage initiativ til, at der søges fra deres kommune, så vi kan vise hvilke gode resultater vi kan levere, hvis vi får bedre vilkår for den tidlige indsats, siger Eva Secher Mathiasen.

Puljerne kan søges dels af kommuner, dels af anbringelsessteder, dels af kommuner og anbringelsessteder i fællesskab. Midlerne til kvalitetsudvikling og ekstra medarbejdere i PPR udmøntes i 2017, mens midlerne til efterværn udmøntes af to omgange med en ansøgningspulje i henholdsvis efteråret 2017 og forår 2018.

Der afholdes tre informationsmøder:

  • Om PPR-initiativet for alle interesserede kommuner i Odense den 26. juni 2017.
  • Om efterværnsinitiativet for alle interesserede kommuner i september 2017.
  • Om mentaliseringsinitiativet for alle interesserede døgninstitutioner, opholdssteder og kommuner i august eller september 2017.

Alle møder annonceres på Socialstyrelsen.dk og Tilskudsportalen.

Læs mere om puljerne her.

Følg med i opslag på psykologernes lukkede facebook her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge