Midtjyske psykologer forlader psykiatrien i protest

 I

På under et år har 13 psykologer i Regionspsykiatrien Vest fået nok af stigende krav om produktivitet og ydelsesmål og sagt deres job op. Regionens psykiatriledelse kalder udviklingen ”uhensigtsmæssig”, men forklarer den stramme styring med, at medarbejderne ikke har været gode nok til at udrede og behandle patienterne til tiden.

Af Henning Due, journalist

I månedsvis har psykologgruppen på en af Region Midtjyllands psykiatriske afdelinger protesteret over en række nyligt indførte styringskrav, men foreløbigt preller kritikken af på ledelsen. Resultatet er den største medarbejderflugt fra afdelingen i mands minde.

Siden maj måned sidste år har tæt på hver tredje psykolog i den ambulante psykiatri i Holstebro og Herning – 13 ud af cirka 35 – valgt at forlade jobbet.

De utilfredse psykologer har alle mere end tre års erfaring, og medarbejderflugten betyder, at afdelingen på under et år har mistet to tredjedele – eller ca. 65 procent – af de mest erfarne psykologer.

– Jeg kan ikke bekræfte, om alle opsigelser har baggrund i øget pres fra ledelsen om ydelser, men en stor del er, helt eller delvist, siger Trine Klitten Jessen, der er psykolog og tillidsmand for psykologerne i Herning og Holstebro.

Psykologerne, der alle indtil for nyligt var tilknyttet Regionspsykiatrien Vest protesterer ifølge Trine Klitten Jessen mod det, de oplever som urimelige arbejdsvilkår og uforsvarlige behandlingskrav.

– Det har været en medvirkende faktor for deres opsigelse, siger hun.

– Vi har aldrig før set så mange opsigelser på så kort tid i de ni år, jeg har været ansat her, siger hun.

Bølgen af afskedigelser begyndte at rulle ind over afdelingen samtidig med, at ledelsen i maj måned meldte ud, at medarbejderne fremover skulle se 20 patienter om ugen.

– Den skærpede fokus på kvantitet frem for kvalitet har skabt stor utilfredshed blandt medarbejderne, siger Trine Klitten Jessen.

Kravet blev sat i værk maj måned sidste år af psykiatriledelsen, fortæller hun.

– Men vi psykologer laver et arbejde, hvor tid til patientsamtaler er afgørende for, at behandlingen lykkes og hjælper patienterne med at få det bedre, siger Trine Klitten Jessen.

Ifølge hende er problemet med ydelsesstyringen, at mindre tidskrævende opgaver som fx medicinjustering også tæller for en ydelse – på lige fod med fx en psykologsamtale eller en fire timer lang psykiatrisk test af en patient.

Men med de opgaver, hun og psykologkollegerne sidder med i Regionspsykiatrien Vest, er det i nogle teams svært at få det til at hænge sammen på en fagligt forsvarlig måde at skulle se 20 patienter om ugen, mener hun.

– Vi har at gøre med nogle af regionens mest komplicerede patienter, som kræver meget udredning. Vi har mange dobbeltdiagnose-patienter med fx autisme, ADHD og depression eller angst, eller personlighedsforstyrrede med PTSD-diagnoser, forklarer hun.

Trine Klitten Jessen fortæller, at ledelsen i maj måned sidste år begyndte at indkalde de medarbejdere, som ikke leverer de krævede ugentlige ydelser, til såkaldt ”støttende samtaler”.

Men samtalerne, der foregår sammen med ledelsen og en HR-medarbejder, føles ifølge flere medarbejdere, som hun har talt med, “alt andet end støttende”.

I februar måned skal psykologgruppen i Regionspsykiatrien Vest mødes med afdelingsledelsen og drøfte problemerne.

– Men jeg gjorde allerede ledelsen opmærksom på problemerne med dårlig trivsel, stress, sygemeldinger og opsigelser i psykologgruppen i oktober måned, og så undrer det mig, at der ikke er blevet handlet hurtigere og med en større indsats for at bremse den udvikling, vi ser, siger hun.

Om flere psykologer siger deres job op i protest i den kommende tid, kan hun ikke sige noget om.

– Men jeg vil absolut forvente, at vi kommer til at se flere opsigelser fra erfarne psykologer i den nærmeste fremtid, siger hun.

Uhensigtsmæssig udvikling
Gert Pilgaard Christensen, direktør for Psykiatri og Social i Region Midtjylland, er heller ikke fornøjet over udviklingen på afdelingen.

– Det er uhensigtsmæssigt, at erfarne folk siger op. Men vi er jo underlagt nogle politiske krav om at overholde udrednings- og behandlingsretten, og de mål er vi nødt til at forsøge at styre efter, siger han.

Gert Pilgaard Christensen bekræfter, at medarbejderne på afdelingen siden sidste maj har været underlagt et ugentligt ydelseskrav, men siger samtidig, at den slags krav ikke er generel praksis i Psykiatrien i Region Midtjylland.

– At den afdeling underlægges kravet om 20 ydelser per uge, skyldes, at medarbejderne har haft svært ved at leve op til udrednings- og behandlingsretten, siger Gert Pilgaard Christensen.

Han vil hverken be- eller afkræfte, at psykologflugten skyldes frustrationer over ydelseskravene.

– Der kan være mange grunde til, at folk siger deres job op. Det er muligt, at det skyldes ydelseskravene, siger han.

Ifølge Gert Pilgaard Christensen er psykiatriledelsen i regionen ”klar til at tale” med afdelingen om andre måder at styre arbejdet på.

– Men først når afdelingen er kommet i mål i forhold til at overholde udrednings- og behandlingsretten, siger han.

Patienterne taber

I mellemtiden kan den store medarbejderflugt ikke undgå at ramme patienterne, mener Trine Klitten Jessen.

– Vi kan ganske enkelt ikke løfte den gode behandling uden erfarne psykologer, siger hun.

Om flere psykologer siger deres job op i protest i den kommende tid, kan hun ikke sige noget om.

– Men jeg vil absolut forvente, at vi kommer til at se flere opsigelser fra erfarne psykologer i den nærmeste fremtid.

Læs også Slut med omstridt styringsværktøj på psykiatriske sygehuse i Region Hovedstaden.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge