Millionbesparelser i Region H. rammer landets mest syge børn

 I

Et af landets mest specialiserede centre for alvorligt syge børn står til at blive ramt af Region Hovedstadens spareplaner. Psykologbehandling til kræftramte børn står blandt andet for skud.

SPARERUNDE

Af Henning Due

Børn, der rammes af kræft. Voksne og børn, der har været udsat for seksuelle overgreb. Mødre og fædre, der har mistet deres barn ved fødslen eller har fået en fødselsdepression.

Det er blot nogle af de patientgrupper, der kommer til at kunne mærke Region Hovedstadens planlagte millionbesparelser i den kommende tid.

Rigshospitalets ledelse sendte for nylig en intern mail ud til sine centerchefer med besked om, at der skal spares 81,8 mio. kroner på 2016-budgettet,
og som et led i den manøvre blev det besluttet, at Juliane Marie Centret, landets mest specialiserede afdeling i behandling af børn, kvinder og forplantning, skal spare knap 10 mio. kroner.

Ifølge et internt notat fra Juliane Marie Centrets ledelse, som Psykolog Nyt har fået indsigt i, skal der gennemføres ”omprioriteringer” for 5 mio. kroner på Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning og ved at kigge på muligheder for at samle Klinisk Genetisk Klinik på én matrikel.

Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning har eksisteret siden 1996 og har specialiseret sig i at behandle og vejlede børn og forældre fra hele landet, der indlægges eller tilknyttes på Rigshospitalet på grund af alvorlig sygdom eller handicap.

Ifølge Psykolog Nyts oplysninger kan spareplanen resultere i en fyreseddel til op mod ti medarbejdere på klinikken, der i dag tæller 16 psykologer, 13 socialrådgivere og fem pædagoger. Men ekspertisen ser altså ud til at blive spredt for alle vinde, når besparelserne træder i kraft til næste år.

Går ud over kernepatienter

Tillidsrepræsentant og psykolog Marianne Knudsen, der arbejder på Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning, undrer sig over, hvorfor sparekniven ser ud til at blive sat så hårdt ind lige netop der.
– Vores kernepatienter er mennesker, som bliver ramt af store tragedier, og der findes ingen andre afdelinger i landet, der har så stor viden og erfaring med at hjælpe kronisk syge børn, forældre,
som mister deres børn eller fx mødre, der får dødfødte børn, siger hun.

Klinikchef og psykolog Svend Aage Madsen fortæller, at Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning skiller sig ud fra andre patienttilbud ved at arbejde med børn og forældre i et helhedsperspektiv for at sikre syge børns psykiske, motoriske, sproglige og sociale udvikling. Klinikken laver blandt andet neuropsykologiske undersøgelser af, hvordan en hjernetumor påvirker et kræftramt barns udvikling.

– Allerede i dag må vi sige nej til flere patienter om ugen, da vores ekspertise både er efterspurgt af resten af personalet på Rigshospitalet og af forældre, som befinder sig i ekstremt svære situationer.
Der findes ingen andre steder i landet, de kan få den hjælp, siger Svend Aage Madsen.

Centerdirektør på Juliane Marie Centret, Kurt Stig Jensen, bekræfter over for Psykolog Nyt, at ledelsen har planer om at spare 5 mio. kroner fra næste år, og at blikket er rettet specifikt mod Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning og Klinisk Genetisk Klinik. Han vil dog ikke sætte tal på, hvor mange stillinger der kan blive nedlagt i processen.

– Der er ikke truffet nogen beslutning endnu. Efter rådføring med klinikledelserne har vi besluttet, at det er de to områder, vi vil kigge på, og så skal vi i de kommende måneder finde frem til en løsning, siger Kurt Stig Jensen.

Psykologernes formand, Eva Secher Mathiasen, betegner spareplanerne som ”et fejlskud” og understreger, at de rammer en central del af patientbehandlingen.

– På et hospital er det en kerneydelse at sikre sig at, børn, der fx gennemlever et kræftforløb, bliver belastet mindst muligt både psykisk og fysisk. For dem og deres forældre er psykologbehandling afgørende for helbredet, og det er en langtidsinvestering for samfundet, siger Eva Secher Mathiasen.

Kræftens Bekæmpelse formand, Frede Olesen, kalder spareøvelsen meget betænkelig. Han ser det som et klokkeklart eksempel på, hvordan højtspecialiserede tilbud på hospitalerne udtømmes og sendes ud i kommunalt regi.

– Jeg frygter, at der ikke er lokal ekspertise til at løfte denne type opgaver. Det bør vække bekymring, siger Frede Olesen, som påpeger, at dette blot er ét af mange eksempler på, hvordan såkaldt støttefunktioner skæres væk på sygehusene.

– Det ville være i orden, hvis der som minimum lå klart definerede aftaler om, hvem der i stedet skal løfte opgaverne. Men der er stor usikkerhed om regionernes samarbejde med kommunerne på det her område, og det betyder, at kommunerne og regionerne beskytter sig selv og gennemfører centralt dikterede spareøvelser uden at tænke på helheden patienternes ve og vel, siger Frede Olesen.

Trækker hver sin vej

De foreslåede millionbesparelser på Juliane Marie Centret er et af de første konkrete eksempler på, hvordan Region Hovedstadens bebudede sparerunde på cirka 300 mio. kroner rammer syge borgere og deres pårørende.

Spareplanen skal gennemføres i løbet af 2015 og 2016, og i alt har Forretningsudvalget i regionen pålagt Rigshospitalet at spare 51,8 mio. kroner i 2016, mens regionen som helhed skal spare 225 mio. kroner.

Region Hovedstaden begrunder millionbesparelserne med, at Danske Regioner og regeringen undervurderede udgifterne til medicintilskud, da de indgik økonomiaftale for 2015.

Forklaringen lyder desuden, at regionen heller ikke havde forudset ekstra udgifter til ny og dyrere hospitalsmedicin, og endelig skyldes besparelserne angiveligt en regnefejl i Sundhedsministeriet.

Spareøvelsen rammer centret, netop som A.P. Møller Fonden og Lego-stifter Ole Kirks Fond skal beslutte, om de vil give grønt lys til at medfinansiere milliardbyggeriet af et nyt dansk mor-barn-hospital på Rigshospitalet.

Ifølge en pressemeddelelse fra Rigshospitalet fra marts 2014 skal det nye hospital ”danne skole for den patient- og familiecentrerede behandling af kvinder og børn, hvor patientbehandling og omsorg, forskning og uddannelse udgør en integreret helhed.”

Kurt Stig Jensen anerkender, at Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning på Juliane Marie Centret ligger inde med noget af den specialviden, som det nye mor-barn-hospital får brug for.

– Men et mor-barn-hospital i verdensklasse betyder jo mange ting, og det nye hospital har også brug for andre kompetencer end psykologers og pædagogers. Jeg mener ikke, de eventuelle besparelser på Juliane Marie Centret udelukker, at vi også kan opføre et nyt mor-barn-hospital på internationalt top¬niveau, siger centerdirektøren.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra formand for regionsrådet i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen.

I en mail fra regionsrådsformanden hedder det dog, at rådet ”lige nu er midt i de politiske drøftelser om spareforslag”, og at hun derfor vil vente med at kommentere Rigshospitalets spareforslag.

hed@dp.dk

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge