Minisurvey: Hvad tænker du om dine efter- og videreuddannelsesmuligheder?

 I

Tak for de mange henvendelser fra psykologer, der stiller op til interview. Vi har lukket for tilgang, da vi allerede nu skal tale med rigtig mange.

Hvilke tanker gør du, der er nyligt uddannet psykolog, dig om dine efter- og videreuddannelsesmuligheder? Overvejer du at starte på en specialistuddannelse, eller har du andre ideer?

Dansk Psykolog Forening er i gang med at undersøge, hvilke overvejelser medlemmerne gør sig om efter- og videreuddannelsesmuligheder, inden de går i gang med specialistuddannelsen.

Hvilke efter- og videreuddannelsesmuligheder har du brug for i forhold til dit arbejdsliv? Hvilke forhold har betydning for, om du eventuelt vælger at gå i gang med en specialistuddannelse? Hvad taler for og imod at starte på en specialistuddannelse?  Har du andre ideer til efter- og videreuddannelsesmuligheder for psykologer?

Disse spørgsmål vil vi rigtig gerne have besvaret, så er du nyuddannet, dimitteret for et par år siden eller har du fået din autorisation, og er du endnu ikke er i gang med en specialistuddannelse, vil vi rigtig gerne høre fra dig.

Interviewet vil blive gennemført som telefoninterview og tager ca. en halv time. Interviewundersøgelsen er en del af det toårige projekt ”Udvikling af DP´s kursusvirksomhed”, der blev vedtaget på GF i marts i år.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lene Wendelboe, der er konsulent på projektet, på tlf. 35 25 97 51 eller pr. mail: lew@dp.dk

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge