Modernisering af specialistuddannelse – Vejledningsvideoer – Nyt for kursusudbyder

 I

Modernisering af specialistuddannelserne og nyt specialistuddannelsesoverblik

I dette nyhedsbrev kan du læse om
–    Særlige forhold omkring aflevering af specialistansøgning inden og efter 1. jan. 2021
–    Vejledningsvideoer på dp.dk/specialist
–    Registrering af kurser
–    Særligt for kursusudbydere: godkendelse af kurser til specialistuddannelserne

Forlænget svartid på specialistområdet

Vi glæder os over, at mange medlemmer har taget specialistoverblikket på MitDP i brug.

Vi arbejder hårdt på at behandle alle jeres registreringer, og forvent derfor lidt længere svartid på individuelle henvendelser på specialistområdet i de kommende måneder.

Særlige forhold omkring aflevering af specialistansøgning inden og efter 1. januar 2021

Aflevering af specialistansøgning inden årets udgang
Hvis du skal aflevere din specialistansøgning til godkendelse inden årets udgang, anbefaler vi, at du giver os besked om dette ved at sende en mail til bla@dp.dk.

Der er i øjeblikket travlhed i sekretariatet på grund af indkøring af det nye ansøgningssystem, og det er derfor vigtigt for os at vide, hvis vi skal opprioritere behandlingen af din specialistansøgning.

Aflevering af specialistansøgning efter 1. januar 2021?
Hvis du først skal aflevere din specialistansøgning til godkendelse efter 1. januar 2021, kan du med fordel vente lidt med at registrere i dit specialistoverblik.

Det skyldes, at sekretariatet særligt frem til årsskiftet efterregistrerer en masse data på kurser og andet, som i mange tilfælde vil spare dig for registreringsarbejde. Du kan opleve, at dit specialistoverblik løbende udfyldes med data i takt med, at sekretariatet efterregistrerer kursusgodkendelser og -deltagelse mm.

Vi anbefaler derfor, at du venter lidt med at registrere i dit specialistoverblik, så du får størst mulig gavn af sekretariatets igangværende registreringsarbejde.

Vejledning til dit specialistoverblik

www.dp.dk/specialist kan du nu finde vejledning til, hvordan du bruger funktionerne i dit specialistoverblik.

Foreløbig finder du 7 videoer, som blandt andet guider dig til, hvordan du registrerer kurser, supervision, personlig udvikling, forskningsprodukt mm. i dit specialistoverblik. Hold gerne øje med siden, som opdateres løbende med yderligere vejledning.

Hvis du har spørgsmål af teknisk karakter til funktionaliteten i dit specialistoverblik, som du ikke får besvaret i videomaterialet på hjemmesiden, kan du sende en mail til specialistoverblik@dp.dk. Bemærk at der kan forekomme længere svartid.

Registrering af kursusdeltagelse og godkendelse af kurser

www.dp.dk/specialist finder du en udførlig vejledningsvideo til, hvordan du registrerer kursusdeltagelse og søger om godkendelse af kurser i dit specialistuddannelsesoverblik.

Vi anbefaler, at du ser vejledningsvideoen, inden du giver dig i kast med registrering af kursusdeltagelse og ansøgning om godkendelse af kurser. Hvis du efterfølgende har spørgsmål til registrering af kursusdeltagelse eller ansøgning om godkendelse af kurser, er du velkommen til at henvende dig på specialistoverblik@dp.dk.

For at registrere deltagelse på kurser eller søge om godkendelse af kurser, skal du klikke på “bogstablen” i øvre venstre hjørne af dit specialistoverblik

Registrering af kursusdeltagelse
I nogle tilfælde vil det kursus, som du har deltaget på, allerede være registreret med en godkendelse til specialistuddannelserne i vores database. Du skal derfor altid starte med at søge efter dit kursus i databasen. Klik først på “bogstablen” i dit specialistoverblik (øvre venstre hjørne) og søg derefter på dit kursus.

Hvis du finder dit kursus, skal du blot vedhæfte dit kursusbevis og indsende din registrering til behandling i sekretariatet. Bemærk, at det er meget vigtigt, at du udelukkende registrerer deltagelse på kurser, som du har deltaget på. Det vil sige, at kursets titel, underviser(e), dato og sted skal være sammenfaldende med informationerne på dit kursusbevis. Hvis det ikke er tilfældet, skal du i stedet ansøge om godkendelse af kurset til specialistuddannelserne.

Ansøgning om godkendelse af kursus
Finder du ikke dit kursus i vores database, betyder det, at vi ikke har registreret en godkendelse af kurset til specialistuddannelserne. Det medfører, at du selv skal søge om godkendelse af kurset.

Klik først på “bogstablen” i dit specialistoverblik (øvre venstre hjørne) og tryk derefter på ”Mit kursus er ikke registreret”, hvis du ikke finder dit kurset i søgefunktionen. Herefter kan du udfylde information om kurset, vedhæfte litteraturliste og kursusbeskrivelse og indsende til behandling i sekretariatet.

Er du kursusudbyder? Her kan du ansøge om kursusgodkendelse

Hvis du er kursusudbyder, kan du nu ansøge om godkendelse af kurser til Dansk Psykolog Forenings specialistuddannelser via et nyt digitalt ansøgningsskema.

Find ansøgningsskemaet her eller på www.dp.dk/vejledning-kursusudbyder, hvor du også finder vejledning i forhold til, hvad du skal være opmærksom på, når du søger om kursusgodkendelse.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge