Modernisering af specialistuddannelsen

 I

Kig ind i dit digitale specialistuddannelsesoverblik og giv os feedback

I juli måned skrev vi om, at arbejdet med modernisering af specialistuddannelserne er i sine sidste faser.

I dette nyhedsbrev kan du læse om

 • Åbning af en testversion af dit digitale specialistuddannelsesoverblik nu
 • Lancering af det nye digitale specialistuddannelsesoverblik 1. oktober 2020
 • At fristen for at aflevere din specialistansøgning i det gamle system er 30. september 2020

Målet med moderniseringen af specialistuddannelserne er at skabe et enklere og mere ensartet indhold i de 10 forskellige specialistuddannelser, en mere digital ansøgningsprocedure og administration og et bedre overblik over, hvad der godkendes uden lang ventetid på sagsbehandling.

 

Vi har nu åbnet for en testversion af dit digitale specialistuddannelsesoverblik

I september har du adgang til en testversion i MitDP.  Du kan fra nu af og resten af september måned få adgang til dit digitale specialistuddannelsesoverblik. Vi håber, at du har lyst til at udforske det nye digitale univers, og vi vil meget gerne have din feedback. Du kan sende din feedback til os på mail ”specialistfeedback.dp.dk”.

Du finder testversionen under menupunktet ”specialistuddannelse” i MitDP. Alt, hvad du registrerer i testversionen, er helt uforpligtende og vil blive overskrevet, når det endelige digitale univers lanceres 1. oktober.

Hvad kan det nye digitale specialistuddannelsesoverblik?

Dit nye digitale specialistuddannelsesoverblik skal give dig et bedre og hurtigere overblik over din specialistuddannelse, og det vil lette ansøgningsproceduren for dig, når du søger specialistgodkendelse.

På baggrund af dine registreringer af kursusdeltagelse, supervision osv. genererer systemet automatisk et overblik over, hvor langt du er i specialistuddannelsen. Du har mulighed for at få vist et overblik for alle 10 specialistuddannelser, hvilket gør det enklere for dig at tage stilling til, hvilken specialistuddannelse, du ønsker at søge. Når du er så langt, at du opfylder kravene til specialistuddannelsen, giver systemet dig automatisk besked om, at du kan indsende dit specialistoverblik til godkendelse.

Specialistuddannelsesoverblikket letter også din registrering af kurser. Har du f.eks. deltaget på et kursus i Dansk Psykolog Forenings centrale kursusudbud, vil kurset automatisk fremgå af dit specialistuddannelsesoverblik, uden at du behøver at registrere noget.

 

Lancering af det nye digitale specialistuddannelsesoverblik 1. oktober

1. oktober 2020 overgår vi til det nye digitale specialistuddannelsesoverblik, og det gamle ansøgningssystem til specialistuddannelserne i MitDP lukkes endegyldigt.

 

Hvis du ønsker at aflevere din ansøgning i det gamle system

Hvis du er i gang med din specialistansøgning og gerne vil aflevere den i det gamle system, skal du være opmærksom på, at du skal aflevere senest 30. september 2020. Af hensyn til fagnævnenes mulighed for at vurdere det indsendte, skal ansøgningen være gennemført med mindst 300 timer.

Har du mindre end 300 timer i din specialistansøgning, opfordrer vi til, at du lader din ansøgning konvertere til det nye system. Konverteringen indebærer, at alle dine uploadede dokumenter overføres til det nye digitale specialistuddannelsesoverblik. Nogle af dine timer vil først blive vist efter at sekretariatet har foretaget efterregistrering af dine kurser og supervision. Vi vil løbende arbejde på disse efterregistreringer på de konverterede ansøgninger, sådan at det digitale specialistoverblik efterhånden bliver mere komplet.

Vi beklager det ekstraarbejde, det vil medføre, men det har desværre ikke været muligt at overføre alle data. Til gengæld vil det nye system fremover lette ansøgningsproceduren betydeligt. Det nye specialistuddannelsesoverblik indeholder bl.a. bedre funktionaliteter og en helt ny brugerflade, som alt sammen har til formål at understøtte en god oplevelse af ansøgningsprocessen.

 

Nye retningslinjer for specialistuddannelsen

Som led i moderniseringen er der samtidig vedtaget nye retningslinjer for specialistuddannelserne. Fra 1. oktober vil du på DP’s hjemmeside kunne læse om de nye retningslinjer for specialistuddannelserne. I løbet af 2021 vil vi desuden lancere en ny hjemmeside for hele Dansk Psykolog Forening. De nye forenklede retningslinjer for specialistuddannelserne vil fremgå af den nye hjemmeside i et nyt og mere moderne format.

Der vil komme en overgangsordning, så alle, der har planlagt forløb efter de nuværende retningslinjer, kan afslutte specialistuddannelsen som planlagt. Det vil vi informere jer om senere på året.

Her kan du se nogle af de overordnede ændringer, der følger af de ændrede retningslinjer:

 • Forskningsmodulet ændres, så der er flere muligheder for godkendelse af forskningsprodukt, bl.a. som en integreret del af kurset i forskningsmetode.
 • De længerevarende uddannelsesforløb, der godkendes til specialistuddannelsen i Psykoterapi, kan fremover påbegyndes, før man er autoriseret. Supervisionstimerne skal fortsat gennemføres som en integreret del af undervisningen og må fortsat ikke indgå som en del af autoriseringsgrundlaget.
 • Aktualitetskravet eksisterer fortsat, men med halvering af timekrav og forlænget tid til at opnå det.
 • Kompetencekrav til supervisorer og terapeuter i forbindelse med supervision og personligt udviklingsarbejde er ensrettet og forenklet. Det er ligeledes tydeliggjort, hvor mange timer der skal være gennemført med en supervisor med specialistgodkendelse inden for den specialistuddannelse, man er ansøger til.
 • Supervisionsbeviset udfases og erstattes af en digital godkendelse af supervision og personligt udviklingsarbejde. Systemet håndterer også godkendelse af forskningsprodukt på denne måde.
 • Det fleksible valg ophører med en passende overgangsperiode. Fremover vil enten Voksenmodulet eller Børnemodulet være obligatoriske moduler.
 • Tværgående modul bliver 60 timers frit valg af kurser, der er godkendt til modulet.
 • Krav til praksis er forenklet for de neuropsykologiske specialer.
 • Specialistdiplomet udstedes digitalt. I den forbindelse ændres titlerne på specialistuddannelserne på børneområdet, så de kommer til at hedde børne- og ungeuddannelser.
 • Gruppestørrelse til personligt udviklingsarbejde ensartes og ændres fra 12 personer til 8 personer

 

Der vil som nævnt komme mere vejledning og kommunikation forud for 1. oktober, og så er du som altid velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har spørgsmål.

 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge